Aansluiten (zorgaanbieders)

Zorgaanbieders die willen aansluiten op ZORG-AB, vragen bij VZVZ een acceptatieovereenkomst aan. Voor zorgaanbieders die al zijn aangesloten op het LSP (AORTA) is dit een aanvulling op de Deelnameovereenkomst met VZVZ. Wilt u aansluiten op ZORG-AB? Controleer dan eerst hieronder of uw leverancier geaccepteerd is voor ZORG-AB.

Op 1 januari 2018 is een verwerkersovereenkomst in werking getreden tussen enerzijds de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie en anderzijds het VZVZ SC Servicecentrum. Op basis daarvan geldt dat de Vereniging is gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke en VZVZ SC als verwerker van de in de overeenkomst vermelde persoonsgegevens. De overeenkomst is opgezet als een gesloten systeem van aangesloten zorgaanbieders, waarbij dit gesloten systeem niet alleen vanuit privacy-optiek is geborgd, maar tevens (additioneel) via een civielrechtelijke optiek (namelijk bedrijfsvertrouwelijkheid).

Met ZORG-AB treden we buiten het ‘gesloten systeem’ en ontkomen we er niet aan om contractuele aanvullingen met elkaar vast te leggen. We onderscheiden twee groepen die aansluiten op ZORG-AB:

  1. De AORTA-deelnemers die al een Deelnameovereenkomst voor het LSP hebben afgesloten met VZVZ;
  2. De niet-AORTA-deelnemers die nog geen Deelnameovereenkomst voor het LSP hebben afgesloten met VZVZ.
     

Maak hieronder uw keuze.

Acceptatieovereenkomst voor AORTA-deelnemers

Acceptatieovereenkomst voor niet-AORTA-deelnemers

 

Geaccepteerde ZORG-AB applicaties

Leverancier Product Versie ZORG-AB versie
CGM CGM LIFE PGO Versie 22.2.0 ZORG-AB versie 2.7.0
Dedalus MicroHIS Versie 16.1 ZORG-AB versie 2.7.0
De Jonge Consultancy BV Zodos Versie 2021.06B ZORG-AB versie 2.6.6
Diasoft Diamant Versie 3.14.1 ZORG-AB versie 2.6.6
FarmedVisie FarmedRX & Z Versie 1.52 ZORG-AB versie 2.7.0
HI-Systems Zamicom Versie 2020-1 ZORG-AB versie 2.6.6
Ivido (Hinq) Ivido Versie 1.2.3 ZORG-AB versie 2.6.6
Medrecord MedSafe Versie 1.6 ZORG-AB versie 2.7.0
Meditools MediKIT Versie 1.0.0 ZORG_AB versie 2.7.0
Mitz Mitz Versie 1.0 ZORG-AB versie 2.6.4
Patiëntenfederatie Nederland DigitaleZorgGids v1.0 Versie 1.0 ZORG-AB versie 2.7.0
Quli Quli PgoServer Versie 1.0.16 ZORG-AB versie 2.7.0
RIVM CIMS Versie 1.0.0 ZORG-AB versie 2.6.4
Topicus Zorg Volgjezorg en GBK Versie 2.70 ZORG-AB versie 2.7.0
Zorgkluis BV Medxpert Versie 1.0 ZORG-AB versie 2.6.4