Heeft u al een Deelnemersovereenkomst met VZVZ omdat u gebruik maakt van het LSP (via de AORTA-infrastructuur)? Dan kunt u het aanvraagformulier op deze pagina downloaden om de acceptatieovereenkomst voor uw aansluiting op ZORG-AB gereed te maken. Ook vindt u een PDF met alle bijlagen waar in het aanvraagformulier naar wordt verwezen.

In de PDF met bijlagen vindt u:

Bijlage #1        Handleiding ZAB

Bijlage #2        (Her)acceptatiebewijs, Acceptatieproces en Templates Eigen verklaring

Bijlage #3        Support

Bijlage #4        Publicatielijst meldingen

Bijlage #5        Licentie- en gebruiksvoorwaarden Ondersteunende Faciliteiten

Bijlage #6        Verwerkersovereenkomst, inclusief de daarbij behorende annex I, II en III.

U hoeft alleen het aanvraagformulier te tekenen en aan VZVZ te retourneren. Daarmee geeft u aan zich akkoord te verklaren met de inhoud van de genoemde bijlagen. Stuur het formulier naar zorg-ab@vzvz.nl. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft.