Afgerond
Project

ggz-appwijzer

Stichting MIND en zorgkoepel de Nederlandse ggz hebben in gezamenlijkheid een tool ontwikkeld om behandelaren en patiënten wegwijs te maken in het woud van digitale apps: de ggz-appwijzer. De ggz-appwijzer helpt zowel behandelaar als patiënt om uitgaand van de hulpvraag of aandoening de meest geschikte digitale interventie te vinden. In de ggz-appwijzer staan gereviewde apps op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Met deze reviews van zowel behandelaren als patiënten wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt in welke situaties, welke app, het best toepasbaar is of het meeste rendement oplevert.

Stichting Mind vraagt VZVZ om kennis en expertise

De ggz-appwijzer is begin 2021 geïntroduceerd bij zorgaanbieders en patiëntvertegenwoordigers. De tool is met veel enthousiasme begroet. De appwijzer is initieel bekostigd vanuit de subsidieregeling VIPP GGZ, maar behoeft doorontwikkeling en beheer. Enerzijds omdat het aantal apps in de tool slechts een fractie is van het totaal aantal beschikbare GGZ-apps. Anderzijds omdat de financiering vanuit de subsidieregeling eenmalig van aard was.

Voor verdere positionering van de ggz-appwijzer is het opstellen van een businessplan een logische eerste stap. Het businessplan, dat onder regie en eigenaarschap van Stichting MIND wordt vormgegeven, dient inzicht te geven in de toegevoegde waarde van de ggz-appwijzer voor verschillende partijen. VZVZ is gevraagd vanuit haar expertise een bijdrage te leveren aan het businessplan ter ondersteuning van de propositie ten behoeve van financiering, zodat beheer en doorontwikkeling de ggz-appwijzer op een verstandige wijze wordt belegd.

Voor wie is dit beschikbaar?

Geestelijke gezondheidszorg

Samenwerkende partijen

Stichting MIND

MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. MIND is hét aanspreekpunt in Nederland voor alle vragen rond psychische gezondheid.

Opdrachtgever

de Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de partij die de belangen behartigt voor een betere geestelijke gezondheidszorg. Als vereniging van zo'n 100 instellingen met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen.

Adviseur

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met onze Sectorlead GGZ.