Beheer GBZ of GZN

Bij elk goed beheerd zorgsysteem (GBZ) en elk goed beheerd zorgnetwerk (GZN) moet een beheerorganisatie zijn ingericht. Deze bestaat uit een servicemanager en een servicedesk.

De servicemanager is een rol die per GZN of GBZ moet worden toegewezen. Deze persoon vertegenwoordigt de organisatie (of zorgaanbieder) en is aanspreekpunt voor de kwaliteit van dienstverlening.

De Servicedesk van het VZVZ Servicecentrum is het primaire aanspreekpunt voor vragen over de dienstverlening vanuit andere ketenpartijen. In de AORTA DAP staan alle afspraken rondom samenwerking tussen GBZ, GZN en het LSP.

Supportal

Supportal is het online platform voor het uitwisselen van beheerinformatie over storingen en onderhoud ten behoeve van de samenwerking tussen beheerorganisaties in de AORTA-keten. De gebruikers van Supportal zijn beheerders die werken bij de beheerorganisaties in de AORTA-keten.

AORTA-regie

Om de ketenbeschikbaarheid van AORTA te optimaliseren, is binnen het VZVZ Servicecentrum de AORTA-regie ingericht. Dit is voor alle partijen in de AORTA-keten het escalatiekanaal als het oplossen van problemen en incidenten in de keten stagneert. Samen met de escalerende partij zoekt het team AORTA-regie een oplossing en ziet toe op het vervolgproces totdat het normale operationele proces kan worden hervat.

Het team AORTA-regie is bereikbaar per e-mail en via telefoonnummer 070-317 34 87 (tijdens kantooruren).