Agenda

20 april - Den Haag
Kwartaaloverleg

Volledige agenda

Goede ICT: het kloppend hart van het LSP

Het VZVZ Servicecentrum werkt nauw samen met ICT-leveranciers die applicaties ontwikkelen voor aansluiting op de zorginfrastructuur. De zorginfrastructuur bestaat uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) en aparte webservices voor routering, verwijsindex, autorisatie, authenticatie, logging en patiëntprofielen.

ICT-leveranciers spelen een belangrijke rol voor zorgaanbieders bij het aansluiten op het LSP. Zij zorgen ervoor dat de informatiesystemen van de zorgaanbieders aan de vereiste kwalificaties voldoen.

Een zorgaanbieder mag de zorginfrastructuur van het LSP alleen gebruiken als zijn zorginformatiesysteem voldoet aan de eisen voor een goed beheerd systeem (GBZ). Dit betekent dat zijn zorginformatiesysteem XIS-typegekwalificeerd is door Nictiz en de acceptatietesten van VZVZ heeft doorlopen. Daarnaast is voor het gebruik van netwerkdiensten een goed beheerd zorgnetwerk (GZN) vereist.