Over vergoedingen

Vergoedingen

 1. Aan wie worden de vergoedingen uitgekeerd?
 2. Hoe vaak per jaar worden de verschillende vergoedingen uitgekeerd?
 3. Ik heb een vraag over de uitgekeerde vergoeding of het over het overzicht vergoedingen, wat kan ik doen?
 4. Ik heb over het afgelopen kwartaal geen vergoeding ontvangen, kan dat kloppen?
 5. Ik wil bezwaar maken tegen de uitgekeerde vergoeding, wat kan ik doen?
 6. Klopt het dat de opt-in toeslag 2013 pas in 2014 wordt uitbetaald?
 7. Waar kan ik het vergoedingenreglement vinden?
 8. Waar vind ik informatie over de hoogte van de verschillende vergoedingen?
 9. Wanneer kom ik in aanmerking voor de opt-in basisvergoeding?
 10. Wanneer kom ik in aanmerking voor de opt-in toeslag?
 11. Wanneer kom ik in aanmerking voor de structurele vergoeding?
 1. Aan wie worden de vergoedingen uitgekeerd?

  De vergoedingen worden uitgekeerd aan de wettelijke vertegenwoordiger. Het kan zijn dat u dit niet bent wanneer u gebruik maakt van een gedeelde aansluiting.

  Naar boven

 2. Hoe vaak per jaar worden de verschillende vergoedingen uitgekeerd?

  • De (her)aansluitvergoeding wordt eenmalig uitgekeerd na het einde van het kwartaal waarin u bent aangesloten.
  • De structurele vergoeding wordt één keer per jaar uitgekeerd na het einde van het kwartaal waarin u de ondergrens van het aantal aangemelde dossiers heeft bereikt.
  • De opt-in vergoeding wordt vier keer per jaar uitgekeerd.
  • De opt-in toeslag wordt een keer per jaar en na het laatste kwartaal uitgekeerd.


  Deze afspraken gelden tot en met 2015.

  Naar boven

 3. Ik heb een vraag over de uitgekeerde vergoeding of het over het overzicht vergoedingen, wat kan ik doen?

  U kunt contact opnemen met VZVZ Derdengelden via het contactformulier.

  U ontvangt dat binnen tien dagen via de e-mail een antwoord op uw vraag. U kunt via het contactformulier ook een afspraak maken om gebeld te worden.

  Naar boven

 4. Ik heb over het afgelopen kwartaal geen vergoeding ontvangen, kan dat kloppen?

  Ja. Er zijn diverse redenen mogelijk:

  1. U bent (nog) niet aangesloten;
  2. U bent op de laatste werkdag van het kwartaal aangesloten;
  3. U komt niet in aanmerking voor de vergoeding voor heraansluiting;
  4. U heeft onvoldoende dossiers aangemeld om in aanmerking te komen voor een structurele vergoeding;
  5. U heeft nog geen dossiers aangemeld.

  Naar boven

 5. Ik wil bezwaar maken tegen de uitgekeerde vergoeding, wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de uitbetaalde vergoedingen, neem dan eerst contact op met VZVZ Derdengelden. Mogelijk is er sprake van een misverstand dat zich gemakkelijk laat corrigeren.

  Wilt u alsnog bezwaar maken? Stuur dan binnen zes weken een brief naar:

  Bestuur VZVZ Derdengelden
  Oude Middenweg 55
  2491 AC Den Haag.

  Vermeld bij een eventueel bezwaar altijd het unieke referentienummer en het applicatie-identificatienummer. Beide nummers vindt u op het overzicht vergoedingen.

  U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaar een beslissing van het bestuur van VZVZ Derdengelden.

  Naar boven

 6. Klopt het dat de opt-in toeslag 2013 pas in 2014 wordt uitbetaald?

  Dat klopt. De opt-in toeslag wordt per jaar uitgekeerd, binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar. De eerste keer is dat dus uiterlijk 28 februari 2014.

  Naar boven

 7. Waar kan ik het vergoedingenreglement vinden?

  Het vergoedingenreglement staat op de website van VZVZ.

  Naar boven

 8. Waar vind ik informatie over de hoogte van de verschillende vergoedingen?

  De hoogte van de vergoedingen kunt u vinden op de website van uw koepelorganisatie en in het vergoedingenreglement. De hoogte van de vergoeding wijzigt niet tot en met 2015. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant Gebruik landelijke zorginfrastructuur.

  Naar boven

 9. Wanneer kom ik in aanmerking voor de opt-in basisvergoeding?

  U ontvangt een vaste vergoeding voor elk uniek aangemeld dossier. U ontvangt deze vergoeding binnen twee maanden na het einde van het kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal meet VZVZ Derdengelden hoeveel dossiers door u zijn aangemeld.

  Meer informatie vindt u in het vergoedingenreglement op deze website en op de website van uw koepelorganisatie.

  Naar boven

 10. Wanneer kom ik in aanmerking voor de opt-in toeslag?

  U komt in aanmerking voor de opt-in toeslag als blijkt dat minder dan vijftig procent van uw patiënten de toestemming online heeft gegeven. U ontvangt deze vergoeding in dat geval voor alle dossiers die u in het betreffende kalenderjaar heeft aangemeld bij het LSP. Voorwaarde is dat u zich vóór 15 maart 2013 heeft aangemeld bij de dienst opt-in van VECOZO.

  Naar boven

 11. Wanneer kom ik in aanmerking voor de structurele vergoeding?

  U heeft jaarlijks recht op een structurele vergoeding als u een bepaald percentage van uw dossiers heeft aangemeld bij het LSP. Per jaar is een ondergrens voor het percentage aangemelde dossiers vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw koepelorganisatie of in het vergoedingenreglement.

  Naar boven

Terug naar het overzicht