Netwerkleveranciers

Om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken, moeten de goed beheerde zorgsystemen (zorginformatiesystemen binnen een GBZ) van zorgaanbieders worden aangesloten op het LSP. Die aansluiting vindt plaats via goed beheerde zorgnetwerken (GZN'en).

Wat is een GZN?

Een GZN is een marktpartij die een beveiligde verbinding aanbiedt tussen het GBZ van de zorgaanbieder en het LSP. De GZN’en worden door de helpdesk van het LSP ondersteund.

GZN-acceptatie

Om een zorgaanbieder aan te kunnen sluiten op het LSP, dienen de GZN’en aan drie voorwaarden te voldoen:

  1. Een acceptatietest/audit doorlopen bij VZVZ waarbij gekeken wordt of de netwerkleverancier aan het actuele Programma van Eisen voor GZN’en voldoet. De acceptatie-eisen van VZVZ bevatten naast algemene eisen ook verplichte technische voorzieningen en operationele afspraken voor beheer.
  2. Een technische aansluiting realiseren op de twee datacentra waar het LSP draait.
  3. Een Deelnameovereenkomst met VZVZ aangaan.

Iedere twee jaar wordt opnieuw bekeken of het GZN nog aan de eisen in het PvE voldoet. De laatste en actuele versie van het PvE voor GZN’en is hier te vinden.

Informatiebijeenkomsten

VZVZ organiseert regelmatig bijeenkomsten die (ook) nuttig zijn voor GZN’en. Kijk in de agenda voor een overzicht van deze bijeenkomsten.

Beheer in de keten

Bij elk goed beheerd zorgnetwerk (GZN) moet een beheerorganisatie zijn ingericht. Hoe u dit kunt inrichten en welke ondersteuning VZVZ hierin biedt, leest u hier.

Contact met VZVZ

Als netwerkleverancier kunt u zich voor een GZN-acceptatie aanmelden bij VZVZ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VZVZ Servicecentrum. U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen met de servicedesk van het VZVZ Servicecentrum via 070-317 34 92. Ook kunt u via het contactformulier vragen stellen.