Agenda

Archief

Beheer Platform AORTA

Datum: 01 juni 2017 13:00 - 16:00 - De Meern

Het BPA is het platform voor verbetering van de samenwerking tussen beheerorganisaties in de keten AORTA.

VZVZ-netwerkdag (incl. AORTAthon)

Datum: 06 juni 2017 - NBC Congrescentrum Nieuwegein

Op de VZVZ-netwerkdag komen diverse overleggen samen (klankbordbijeenkomst, expertpanels, Technisch Platform AORTA, AORTAthon, overleggen Medicatieproces en JGZ). Op de VZVZ-netwerkdag kunnen parallelle sessies worden ingericht naar gelang het onderwerp. Deze bijeenkomst vindt plaats op uitnodiging.

VZVZ-netwerkdag

Datum: 05 juli 2017 - NBC Congrescentrum Nieuwegein

Op de VZVZ-netwerkdag komen diverse overleggen samen (klankbordbijeenkomst, expertpanels, Technisch Platform AORTA, AORTAthon, overleggen Medicatieproces en JGZ). Op de VZVZ-netwerkdag kunnen parallelle sessies worden ingericht naar gelang het onderwerp. Deze bijeenkomst vindt plaats op uitnodiging.

Kwartaaloverleg

Datum: 13 juli 2017 15:00 - 17:00 - VZVZ, Den Haag

Het Kwartaaloverleg wordt ingericht in samenspraak met de directies van leveranciers en gebruikers. Dit overleg is het instrument om het Werkplan (i.e. de prioritering) in samenhang met andere sectorale/landelijke initiatieven te realiseren. Dit overleg vindt plaats op uitnodiging.

VZVZ-netwerkdag (incl. AORTAthon)

Datum: 05 september 2017 - NBC Congrescentrum Nieuwegein

Op de VZVZ-netwerkdag komen diverse overleggen samen (klankbordbijeenkomst, expertpanels, Technisch Platform AORTA, AORTAthon, overleggen Medicatieproces en JGZ). Op de VZVZ-netwerkdag kunnen parallelle sessies worden ingericht naar gelang het onderwerp. Deze bijeenkomst vindt plaats op uitnodiging.