Softwareleveranciers

Een zorgaanbieder kan gebruikmaken van de zorginfrastructuur van het LSP als hij voldoet aan alle eisen van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ). Dit betekent onder meer dat het zorginformatiesysteem een XIS-typekwalificatie heeft en de acceptatietesten van VZVZ succesvol heeft doorlopen.

Een softwareleverancier van een zorginformatiesysteem (XIS) kan zijn systeem laten kwalificeren en kan afspraken maken met het VZVZ Servicecentrum over het realiseren van GBZ-aansluitingen en het releasen van een applicatieversie.

Werkplan

Softwareontwikkeling voor de zorginfrastructuur staat niet op zichzelf. Een bronsysteem heeft altijd een systeem nodig dat opvraagt: een verzender heeft altijd een ontvanger nodig. Jaarlijks wordt voor de gehele zorginfrastructuur een werkplan opgesteld, dat aangeeft welke (delen van) zorgtoepassingen binnen het netwerk operationeel zullen zijn of worden gemaakt.

Dit werkplan is gebaseerd op het businessplan van VZVZ en afgestemd met alle XIS-leveranciers van gekwalificeerde applicaties. Zo’n plan stelt leveranciers in staat om prioriteiten te stellen met de eigen gebruikers. Vier keer per jaar stellen zij samen de status van het werkplan vast en zo nodig bij. Meer informatie over het werkplan kunt u verkrijgen via de accountmanager voor ICT-leveranciers.

XIS-typekwalificatie

Als ICT-leverancier kunt u zich voor een XIS-typekwalificatie aanmelden bij Nictiz. Voor de acceptatietesten van VZVZ neemt u contact op met het testteam.

Gebruik testomgeving

Tijdens de ontwikkeling van uw software kunt u gebruikmaken van de testomgeving van het LSP. In deze omgeving kunt u uw aangepaste software zelf testen op technische en functionele eisen. U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden voor de testomgeving.