Documenten die u moet meesturen

Wanneer u het formulier heeft afgedrukt en ondertekend, kunt dit met de benodigde documenten opsturen. Hieronder staat welke documenten dat zijn.

Voor uzelf:

  • Stuur met het ingevulde formulier een kopie van uw geldige identiteitsdocument mee. Dit kan een kopie zijn van een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, bromfietsbewijs (categorie AM) of vreemdelingendocument. Bij een modern rijbewijs (formaat bankpas) en een nieuwe identiteitskaart (geldig vanaf maart 2014) is een kopie nodig van de voor- en achterkant. Kopieer uw identiteitsdocument op een A4’tje. NB. Zorg dat uw BSN zichtbaar is.
  • Als op uw identiteitsdocument geen burgerservicenummer (BSN) staat, stuur dan ook een kopie van een document mee waarop zowel uw naam als uw BSN staan, bijvoorbeeld een verzekeringspasje.

Voor een kind door ouder of voogd (voor kinderen tot 16 jaar):

Stuur naast bovengenoemde documenten ook de volgende documenten mee:

  • Een recent bewijs van gezag. Voor ouders is dat bijvoorbeeld een geboorteakte, uittreksel uit het geboorteregister of bijschrijving in het paspoort. Voor een voogd is dat een uittreksel uit het gezagsregister. Omdat VZVZ geen overheidsinstantie is, kunnen wij de gezagsrelatie bij kinderen niet controleren in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Daarom moet u hiervoor zelf documenten aanleveren.
  • Staat op dit bewijs geen BSN van het kind vermeld? Stuur dan ook een kopie mee van het identiteitsdocument van het kind of een ander document waarop het BSN van het kind staat vermeld. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspasje zijn.

Als mentor of curator:

Als u een formulier invult voor een persoon waarvan u mentor of curator bent, stuur dan ook een kopie van de beschikking van de rechter mee waaruit blijkt dat u mentor of curator bent van de persoon namens wie u toestemming intrekt.

Let erop dat:

  • Uw identiteitsdocument geldig is.
  • De kopieën van uw documenten goed leesbaar zijn en het BSN zichtbaar is.
  • U bij een modern rijbewijs (formaat bankpas) en een nieuwe identiteitskaart (geldig vanaf maart 2014) zowel een kopie van de voor- als de achterkant meestuurt.
  • Het formulier ondertekend is. Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten het formulier ook zelf ondertekenen.
  • Uw handtekening goed leesbaar is en overeenkomt met de handtekening op uw identiteitsdocument.

Waar moet u het formulier naartoe sturen?

Stuur het formulier met de kopie van uw identiteitsdocument en eventueel het bewijs van gezag samen in één gefrankeerde envelop naar:

VZVZ Informatiepunt
Postbus 159
2260 AD Leidschendam