Over VZVZ

 1. De politiek was toch tegen het landelijk EPD? Waarom is er dan nu het LSP?
 2. Ik heb tussen 2008 en begin 2011 een brief ontvangen dat mijn zorgverlener meedoet aan het EPD (het LSP) en dat mijn gegevens zijn aangemeld. Is dat nu niet meer zo?
 3. Verdienen artsen en apothekers aan het LSP?
 4. Wat is de rol van de zorgverzekeraar?
 5. Wat is de rol van patiëntenfederatie NPCF?
 6. Wat is het verschil tussen het oude EPD en het nieuwe LSP?
 7. Wat is VZVZ?
 8. Wie financiert het LSP?
 1. De politiek was toch tegen het landelijk EPD? Waarom is er dan nu het LSP?

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was tot 1 januari 2012 verantwoordelijk voor het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). De Eerste Kamer verzocht de minister van VWS in april 2011 om haar betrokkenheid bij het landelijk EPD per 1 januari 2012 te beëindigen. Daarop namen de zorgverleners zelf het initiatief om zich in te zetten voor behoud van de zorginfrastructuur, zonder steun van de overheid. De zorgverleners richtten hiervoor VZVZ op.

  De minister droeg de verantwoordelijkheid voor het EPD per 1 januari 2012 over aan VZVZ. VZVZ is nu juridisch verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het LSP. De patiëntenfederatie NPCF ondersteunt het initiatief en is vertegenwoordigd in de Patiënten- en Privacyraad.

  Het uitwisselen van medische gegevens via het LSP voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De doorstart is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). VZVZ heeft een Patiënten- en Privacyraad ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van landelijke patiëntenorganisaties en privacydeskundigen. De raad is betrokken bij alle onderwerpen die patiënten en hun privacy raken.

  Naar boven

 2. Ik heb tussen 2008 en begin 2011 een brief ontvangen dat mijn zorgverlener meedoet aan het EPD (het LSP) en dat mijn gegevens zijn aangemeld. Is dat nu niet meer zo?

  Zijn uw gegevens aangemeld vóór 1 januari 2012 en heeft u vóór 1 januari 2013 geen toestemming gegeven? Dan kunnen zorgverleners uw gegevens met ingang van januari 2013 niet meer opvragen via het LSP.

  Sinds 1 januari 2012 kunnen zorgverleners uw gegevens alleen aanmelden met uw toestemming. De aanmelding waarvan in de brief sprake was, is in januari 2013 verwijderd. U moet dus altijd eerst toestemming geven voordat een zorgverlener uw gegevens beschikbaar kan stellen. Uw zorgverlener registreert uw toestemming in uw dossier. U ontvangt dus niet opnieuw een brief. U kunt altijd bij uw zorgverlener navragen of hij u heeft aangemeld.

  Naar boven

 3. Verdienen artsen en apothekers aan het LSP?

  Artsen en apothekers verdienen niets aan het LSP. Voor elke patiënt die toestemming geeft, ontvangen zij een vergoeding van enkele dubbeltjes. Dit is een beperkte bijdrage in de kosten die ze maken om patiënten te informeren, de toestemming te verwerken in het dossier en dit dossier aan te melden bij het LSP.

  Naar boven

 4. Wat is de rol van de zorgverzekeraar?

  Zorgverleners die zijn aangesloten op het LSP betalen daarvoor een bijdrage. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten hiervoor, net zoals dat geldt voor andere praktijkkosten. Zorgverzekeraars hebben en willen geen toegang tot het LSP. Zij kunnen uw medische gegevens dus niet inzien. Zorgverzekeraars stimuleren aansluiting van zorgverleners op het LSP, maar dwingen dat niet af via contractuele verplichtingen.

  Naar boven

 5. Wat is de rol van patiëntenfederatie NPCF?

  De patiëntenfederatie NPCF behartigt de belangen van alle patiënten en iedereen die zorgpremie betaalt. De patiëntenfederatie is vertegenwoordigd in de Patiënten- en Privacyraad van de VZVZ. Deze raad heeft een belangrijke adviserende rol over de wensen van patiënten en over onderwerpen die de privacy raken.

  Naar boven

 6. Wat is het verschil tussen het oude EPD en het nieuwe LSP?

  Zowel het EPD als het LSP maakt het elektronisch uitwisselen van medische gegevens mogelijk. Er is een aantal verschillen met het vroegere EPD:

  • De toestemming voor het uitwisselen van uw medische gegevens verloopt niet meer automatisch. U geeft nu vooraf toestemming voor het beschikbaar stellen van uw gegevens. Dit heet ook wel ‘opt-in’.
  • U kunt inzien wie uw gegevens heeft opgevraagd. Hiervoor kunt u per post of online een inzage-overzicht opvragen. Ook kunt u zich abonneren op LSP-meldingen. Dan krijgt u automatisch een e-mail als uw gegevens beschikbaar zijn gesteld of opgevraagd.
  • Het netwerk heeft geen landelijke maar een regionale opzet. Binnen het LSP zijn schotten geplaatst, zodat zorgverleners in kleinere kring (regio’s) gegevens kunnen uitwisselen. Het gaat dus om het uitwisselen van medische gegevens tussen de eigen huisarts, eventuele waarnemers, de eigen apotheek (apotheken) en de huisartsenpost. De ziekenhuizen kunnen, met het oog op de patiëntveiligheid, gegevens opvragen bij zorgverleners in meerdere regio's. Dit omdat zij regelmatig zorg bieden aan patiënten buiten de regio.

  Naar boven

 7. Wat is VZVZ?

  De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is in 2011 opgericht door vier koepelorganisaties van zorgverleners met steun van de patiëntenfederatie NPCF. Dit zijn: de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). VZVZ is sinds 1 januari 2012 verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het LSP.

  Naar boven

 8. Wie financiert het LSP?

  Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en VZVZ hebben afspraken gemaakt over de financiering van het LSP voor de jaren 2013 tot en met 2015. Deze afspraken gaan over het onderhoud van de LSP-voorziening en de kosten die nodig zijn om zorgverleners te ondersteunen bij aansluiting op het LSP. Daarnaast betalen zorgverleners die zijn aangesloten op het LSP een bijdrage. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten hiervoor, net zoals dat geldt voor andere praktijkkosten.

  Zorgverzekeraars hebben en willen geen toegang tot het LSP. Zij kunnen uw medische gegevens dus niet inzien. Zorgverzekeraars stimuleren aansluiting van zorgverleners op het LSP, maar dwingen dat niet af via contractuele verplichtingen.

  Naar boven

Terug naar het overzicht