Over het LSP

 1. Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen bij het LSP?
 2. Hoe weet ik of mijn zorgverlener mijn dossier beschikbaar heeft gesteld via het LSP?
 3. Hoe werkt het LSP?
 4. Kan de assistente van een huisarts mijn gegevens opvragen?
 5. Kan mijn arts in het buitenland ook gegevens opvragen via het LSP?
 6. Mijn huisarts doet wel mee, maar mijn apotheker niet. Zijn mijn gegevens nu wel compleet?
 7. Waarom kan een huisarts alleen een samenvatting van het dossier inzien en niet het hele dossier?
 8. Waarom worden medische gegevens elektronisch uitgewisseld?
 9. Wat betekent de regionale opzet van het LSP?
 10. Welke gegevens worden uitgewisseld?
 1. Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen bij het LSP?

  De komende jaren zal de uitwisseling van medische gegevens via het LSP zich verder ontwikkelen. U kunt zich aanmelden voor een gratis e-mailservice. U krijgt dan bericht over belangrijke veranderingen, bijvoorbeeld als nieuwe groepen zorgverleners gebruik kunnen maken van het LSP of als er andere soorten gegevens worden uitgewisseld.

  Naar boven

 2. Hoe weet ik of mijn zorgverlener mijn dossier beschikbaar heeft gesteld via het LSP?

  Als u wilt weten of uw zorgverlener uw dossier heeft aangemeld, dan kunt u dat aan hem vragen. Ook kunt u een inzage-overzicht opvragen. In dat overzicht kunt u zien of er gegevens over u beschikbaar zijn en welk soort gegevens dit zijn (huisartsdossier of overzicht medicijnen). Ook staat hierin wie uw gegevens beschikbaar heeft gesteld en wie ze heeft opgevraagd.

  Als u wilt weten wat er in uw medisch dossier staat, dan kunt u dit vragen aan uw eigen zorgverlener.

  Naar boven

 3. Hoe werkt het LSP?

  Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

  Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan vraagt hij u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw burgerservicenummer (BSN) aan bij het netwerk.

  Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN zoekt hij welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

  In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP. Uw huisarts of apotheek houdt uw dossier bij. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar en kunt u onjuistheden laten herstellen.

  Naar boven

 4. Kan de assistente van een huisarts mijn gegevens opvragen?

  Als een huisarts gebruikmaakt van het LSP, krijgt hij een speciale pas waarmee hij gegevens kan opvragen via het LSP. De assistente kan een pas op naam krijgen. Daarmee heeft zij geen directe  toegang tot het LSP. De huisarts bepaalt of zijn assistente, namens hem, gegevens mag opvragen. Ook regelt de huisarts met zijn assistente of zij patiëntgegevens mag inzien die in het eigen systeem zijn opgeslagen. Dit staat los van het gebruik van het LSP.

  Naar boven

 5. Kan mijn arts in het buitenland ook gegevens opvragen via het LSP?

  Nee, dit kan niet. Alleen zorgverleners die in Nederland geregistreerd en gevestigd zijn, kunnen aansluiten op het LSP.

  Naar boven

 6. Mijn huisarts doet wel mee, maar mijn apotheker niet. Zijn mijn gegevens nu wel compleet?

  Als zorgverleners niet zijn aangesloten op het LSP, kunnen zij uw gegevens niet beschikbaar stellen via het netwerk. Het is mogelijk dat alleen uw huisarts of alleen uw apotheker gebruikmaakt van het LSP. Beide zorgverleners wisselen verschillende soorten gegevens uit. Zo stelt uw huisarts een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar aan de huisartsenpost en waarnemend huisartsen. De apotheek stelt een overzicht beschikbaar van de medicijnen die u gebruikt.

  Bezoekt u regelmatig verschillende apotheken en maken deze niet allemaal gebruik van het LSP en/of heeft u hen (nog) niet allemaal toestemming gegeven? Dan kan het voorkomen dat het overzicht van de medicijnen die u gebruikt niet compleet is. Of uw zorgverleners meedoen, kunt u nagaan bij ‘Doet mijn zorgverlener mee?’.

  Naar boven

 7. Waarom kan een huisarts alleen een samenvatting van het dossier inzien en niet het hele dossier?

  De huisartsen hebben zelf in een richtlijn vastgelegd welke gegevens van belang zijn bij een waarneming door een huisarts. Deze gegevens worden uitgewisseld via het LSP. Het gaat om een aantal recente en meest belangrijke gegevens.

  In de samenvatting van het huisartsdossier staan:

  • Een overzicht van uw huidige gezondheidsproblemen.
  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Bekende allergieën.
  • Informatie over uw contacten met de huisarts in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten.
  • Andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

   

  Naar boven

 8. Waarom worden medische gegevens elektronisch uitgewisseld?

  Ziekte, een ongeval of een blessure komen vaak onverwachts. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en gemakkelijk uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En krijgt u de juiste zorg.

  Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen maken daarom steeds meer gebruik van het LSP om medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners. Het LSP is een beveiligd netwerk. Zorgverleners die het LSP gebruiken, kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week gegevens opvragen.

  Zorgverleners mogen uw gegevens alleen beschikbaar stellen via het LSP als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als het nodig is voor uw behandeling.

  Naar boven

 9. Wat betekent de regionale opzet van het LSP?

  Vanaf april 2013 wisselen zorgverleners die gebruikmaken van het LSP niet meer landelijk maar regionaal gegevens uit. In de praktijk betekent dit dat uw huisartsenpost gegevens kan uitwisselen met de huisartsen in de regio. En dat apotheken gegevens kunnen uitwisselen met andere apotheken, ziekenhuizen en huisartsenposten in de omgeving.

  Het LSP is opgedeeld in ruim veertig regio’s. Alle huisartsenpraktijken, huisartsenposten en apotheken die aangesloten zijn op het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s. Voor ziekenhuizen is met het oog op patiëntveiligheid een uitzondering gemaakt. Zij hebben patiënten uit meerdere regio’s en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.

  De meeste patiënten merken in de praktijk weinig van de regionale opzet. Alleen als uw zorgverleners bezoekt in verschillende regio’s, kan het voorkomen dat zij geen gegevens kunnen uitwisselen. Daar kunt u nu niets aan doen. In de toekomst kunt u online aangeven of u wilt dat uw gegevens regionaal of landelijk worden uitgewisseld. Het is dan ook mogelijk om aan te geven welke zorgaanbieders in welke regio’s uw medische gegevens beschikbaar mogen stellen en opvragen.

  Via de regio-indeling kunt u nagaan met welke andere zorgverleners uw eigen huisarts en apotheek gegevens kunnen uitwisselen. In de toekomst kan de indeling veranderen. Zorgverleners gaan dan zelf bepalen met welke andere zorgverleners zij gegevens uitwisselen.

  Naar boven

 10. Welke gegevens worden uitgewisseld?

  Huisartsen, apothekers, huisartsenposten en medisch specialisten in ziekenhuizen kunnen via het LSP gegevens opvragen. Alleen huisartsen en apothekers kunnen gegevens beschikbaar stellen.

  De huisarts stelt een samenvatting van het huisartsdossier beschikbaar. Hierin staan:

  • Een overzicht van uw huidige gezondheidsproblemen.
  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Bekende allergieën.
  • Informatie over uw contacten met de huisarts in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten.
  • Andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

  De apotheker stelt een overzicht beschikbaar van de medicijnen die u gebruikt.

  Naar boven

Terug naar het overzicht