Toestemming

 1. Als ik ben ingelogd met mijn DigiD op www.ikgeeftoestemming.nl, kan ik dan ook toestemming geven voor mijn partner?
 2. Als ik geen toestemming geef, worden er dan helemaal geen medische gegevens over mij uitgewisseld?
 3. Als ik toestemming geef, welke gegevens kunnen zorgverleners dan opvragen?
 4. Als ik toestemming geef, wie kunnen mijn gegevens dan opvragen?
 5. Als mijn huisarts of apotheek nog niet meedoet met het LSP, kan ik dan wel toestemming geven? Zo ja, hoe doe ik dat?
 6. Hoe geef ik toestemming?
 7. Hoe is het geven van toestemming geregeld voor kinderen (tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar)?
 8. Hoe vraagt de zorgverlener toestemming?
 9. Hoe weet ik of ik wel of geen toestemming heb gegeven?
 10. Ik heb in het verleden bezwaar gemaakt tegen het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Moet ik nu nog iets doen?
 11. Ik heb van mijn zorgverlener een toestemmingsformulier gekregen. Waar kan ik dit formulier inleveren?
 12. Kan ik in één keer toestemming geven aan zowel mijn huisarts als mijn apotheek?
 13. Kan ik mijn toestemming weer intrekken?
 14. Kan ik online toestemming geven?
 15. Kan ik toestemming geven via VZVZ?
 16. Moet ik elke keer toestemming geven als ik bij mijn zorgverlener kom?
 17. Welke vergoeding krijgt een zorgverlener voor het registreren van mijn toestemming?
 18. Wordt mijn toestemming geregistreerd?
 1. Als ik ben ingelogd met mijn DigiD op www.ikgeeftoestemming.nl, kan ik dan ook toestemming geven voor mijn partner?

  Ja, technisch kan dat. Maar deze toestemming is ongeldig. De zorgverlener zal constateren dat de ingevulde gegevens niet overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN) van de degene die de toestemming heeft gegeven. De zorgverlener zal de toestemming dan ook niet doorvoeren in zijn systeem en het dossier van uw partner niet beschikbaar stellen via het LSP.

  Naar boven

 2. Als ik geen toestemming geef, worden er dan helemaal geen medische gegevens over mij uitgewisseld?

  Uw zorgverlener mag uw gegevens alleen met uw toestemming beschikbaar stellen via het LSP. Soms maken zorgverleners gebruik van andere netwerken om gegevens uit te wisselen. Uw zorgverlener kan hier meer over vertellen.

  Naar boven

 3. Als ik toestemming geef, welke gegevens kunnen zorgverleners dan opvragen?

  Als u uw huisarts toestemming geeft, stelt hij de samenvatting van het huisartsdossier beschikbaar. Geeft u toestemming aan uw apotheek, dan stelt die een overzicht beschikbaar van de aan u verstrekte medicijnen. Iedere zorgverlener moet u apart toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen.

  Mogelijk zijn nog niet alle zorgverleners die u behandelen aangesloten op het LSP. Zonder aansluiting kunnen zij geen gegevens beschikbaar stellen via het LSP.

  Naar boven

 4. Als ik toestemming geef, wie kunnen mijn gegevens dan opvragen?

  Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apotheken, ziekenhuisapotheken en medisch specialisten kunnen nu gebruikmaken van het LSP. Alleen zij kunnen dus uw belangrijkste medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als u toestemming heeft gegeven. En als het nodig is voor uw behandeling.

  Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dus niet bij uw medische gegevens. Ook andere zorgverleners, zoals een psycholoog of fysiotherapeut, kunnen uw gegevens niet opvragen via het LSP.

  Naar boven

 5. Als mijn huisarts of apotheek nog niet meedoet met het LSP, kan ik dan wel toestemming geven? Zo ja, hoe doe ik dat?

  Ook als uw zorgverlener nog niet gebruikmaakt van het LSP, kunt u al bij hem aangeven dat u toestemming wilt geven. Uw zorgverlener bepaalt zelf of hij dit al registreert in uw dossier of dat hij u opnieuw om toestemming vraagt op het moment dat hij aansluit. Uw gegevens kunnen pas gedeeld worden als uw zorgverlener gebruikmaakt van het LSP. Wilt u weten of en wanneer uw zorgverlener gegevens gaat delen via het LSP? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

  Naar boven

 6. Hoe geef ik toestemming?

  U kunt op twee manieren toestemming geven. Online via deze website of bij uw huisarts of apotheek. U geeft per zorgverlener toestemming.

  Uw zorgverlener kan u mondeling of schriftelijk om toestemming vragen. Voor schriftelijke toestemming moet u het toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij uw zorgverlener. Soms heeft u bij een huisartsenpraktijk of apotheek contact met verschillende artsen of assistenten. Eén van hen kan u om uw toestemming vragen. De toestemming geldt dan voor alle zorgverleners die een dossier over u bijhouden binnen die huisartsenpraktijk of apotheek. Als u regelmatig meerdere apotheken bezoekt, kunt u hen elk apart toestemming geven als u wilt dat zij uw gegevens beschikbaar stellen via het LSP.

  Als u toestemming geeft, registreert de zorgverlener uw toestemming in uw dossier. Uw gegevens komen dan beschikbaar voor andere zorgverleners. Zij mogen uw gegevens alleen opvragen als het nodig is voor uw behandeling. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven gewoon in het systeem van uw zorgverlener.

  U kunt uw toestemming niet regelen via het VZVZ Informatiepunt.

  Naar boven

 7. Hoe is het geven van toestemming geregeld voor kinderen (tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar)?

  Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat de ouder en het kind allebei toestemming moeten geven. Zijn zij het niet eens, dan is er geen sprake van toestemming. Kinderen van 16 jaar of ouder geven zelf toestemming.

  Naar boven

 8. Hoe vraagt de zorgverlener toestemming?

  Uw huisarts of apotheek kan u mondeling of schriftelijk toestemming vragen. U kunt ook online toestemming geven.

  Naar boven

 9. Hoe weet ik of ik wel of geen toestemming heb gegeven?

  Wilt u weten of u al toestemming heeft gegeven? Vraag het aan uw zorgverlener. Ook kunt u inzage aanvragen. Hierin staat welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd.

  Naar boven

 10. Ik heb in het verleden bezwaar gemaakt tegen het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Moet ik nu nog iets doen?

  Als u bezwaar heeft gemaakt, hoeft u niets te doen. Uw medische gegevens kunnen niet worden opgevraagd via het LSP zonder uw toestemming.

  Naar boven

 11. Ik heb van mijn zorgverlener een toestemmingsformulier gekregen. Waar kan ik dit formulier inleveren?

  U kunt het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier inleveren bij de zorgverlener van wie u dit formulier heeft ontvangen.

  Naar boven

 12. Kan ik in één keer toestemming geven aan zowel mijn huisarts als mijn apotheek?

  Nee, u moet elke zorgverlener apart toestemming geven. Uw huisarts stelt een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar en uw apotheek een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Als u regelmatig meerdere apotheken bezoekt en u wilt dat zij uw gegevens beschikbaar stellen, dan moet u hen allemaal apart toestemming geven.

  U kunt mondeling toestemming geven of uw toestemming online regelen. In sommige regio’s hebben huisartsen en apotheken samen een formulier opgesteld voor het vragen van toestemming.

  Naar boven

 13. Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

  U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Dit doet u op deze website of bij de huisarts of apotheek aan wie u toestemming heeft gegeven. U kunt ook VZVZ laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken. VZVZ draagt daar dan zorg voor.

  Naar boven

 14. Kan ik online toestemming geven?

  U kunt online toestemming geven via deze website. Hiervoor heeft u DigiD met sms nodig.

  De zorgverlener die u toestemming geeft, registreert dit in uw dossier en geeft aan het LSP door dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Daarna kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

  Het kan voorkomen dat uw zorgverlener wel gebruikmaakt van het LSP, maar niet meedoet met het online regelen van toestemming. U kunt deze zorgverlener dan wel vinden op de website, maar hem niet online uw toestemming geven. Wel kunt u via de site een formulier invullen, printen en aan uw zorgverlener geven.

  Ook kan het gebeuren dat uw zorgverlener wel de mogelijkheid biedt om online toestemming te regelen, maar nog geen gebruikmaakt van het LSP. U kunt uw zorgverlener dan wel online toestemming geven, alleen meldt hij uw gegevens waarschijnlijk op een later moment aan bij het LSP.

  Naar boven

 15. Kan ik toestemming geven via VZVZ?

  Nee, dat is niet mogelijk. U kunt toestemming geven door contact op te nemen met uw huisarts of apotheek. Ook online kunt u toestemming geven.

  Naar boven

 16. Moet ik elke keer toestemming geven als ik bij mijn zorgverlener kom?

  Nee, dat is niet nodig. Uw huisarts of apotheek hoeft u maar één keer toestemming te vragen om gegevens beschikbaar te stellen. U geeft andere zorgverleners daarmee automatisch toestemming uw gegevens op te vragen als dat nodig is voor uw behandeling. Uw huisarts of apotheek legt in uw dossier vast dat u toestemming heeft gegeven.

  Naar boven

 17. Welke vergoeding krijgt een zorgverlener voor het registreren van mijn toestemming?

  Voor elke patiënt die toestemming geeft, ontvangen huisartsen en apotheken een vergoeding van enkele dubbeltjes. Dit is een beperkte bijdrage in de kosten die ze maken om patiënten te informeren, de toestemming te verwerken in het dossier en uw gegevens aan te melden bij het LSP.

  Naar boven

 18. Wordt mijn toestemming geregistreerd?

  Als u toestemming geeft, legt uw huisarts of apotheek dit vast in uw dossier. Er wordt in het LSP niet bijgehouden wie toestemming heeft gegeven.

  Naar boven

Terug naar het overzicht