Over toestemming geven

Toestemming

 1. U heeft eerder bezwaar gemaakt tegen het uitwisselen van uw medische gegevens via het Informatiepunt landelijk EPD. U vraagt zich af of uw bezwaar nog steeds geldt.
 2. U vraagt zich af of een zorgverlener zorg mag weigeren als u geen toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw gegevens.
 3. U vraagt zich af of u ook toestemming moet geven voordat uw gegevens worden geraadpleegd.
 4. U vraagt zich af of u uw eerder ingediende bezwaar moet intrekken als u toestemming wilt geven aan uw zorgverlener.
 5. U vraagt zich af of u uw verleende toestemming weer kunt intrekken
 1. U heeft eerder bezwaar gemaakt tegen het uitwisselen van uw medische gegevens via het Informatiepunt landelijk EPD. U vraagt zich af of uw bezwaar nog steeds geldt.

  Uw bezwaar geldt nog steeds. Tot eind 2012 kunt u bezwaar indienen bij het Informatiepunt. Na 2012 zijn uw gegevens alleen beschikbaar als u aan uw zorgverlener toestemming heeft gegeven voor het aanmelden van uw gegevens. Als u geen toestemming heeft gegeven, zijn uw gegevens niet beschikbaar.

  Wanneer u bezwaar heeft ingediend via het Informatiepunt en u geeft vervolgens toestemming aan uw zorgverlener voor het aanmelden van uw gegevens, dan overschrijft deze toestemming het reeds ingediende bezwaar. De gegevens die zijn aangemeld met uw toestemming zijn dan te raadplegen door andere zorgverleners.

  Indien u geen toestemming geeft, zijn uw gegevens niet beschikbaar via de infrastructuur. Nu niet en ook niet in de toekomst.

  Naar boven

 2. U vraagt zich af of een zorgverlener zorg mag weigeren als u geen toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw gegevens.

  Nee, een zorgverlener mag u geen zorg weigeren omdat u geen toestemming geeft. Het raadplegen van uw medische gegevens via de infrastructuur is ondersteunend aan de zorg die uw zorgverlener aan u kan verlenen. Het ontslaat hem niet van een zorgvuldige behandeling en zijn zorgplicht als u geen toestemming geeft. U kunt de gewenste informatie immers ook zelf of op andere wijze aan hem geven.

  Naar boven

 3. U vraagt zich af of u ook toestemming moet geven voordat uw gegevens worden geraadpleegd.

  Nee, een zorgverlener hoeft uw toestemming niet te vragen voordat hij uw gegevens raadpleegt. Het mag wel. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat een zorgverlener met het oog op een zorgvuldige behandeling, gegevens bij een andere zorgverlener mag raadplegen. Voorwaarde daarbij is dat de zorgverlener een behandelrelatie met u heeft en dat het raadplegen noodzakelijk is voor uw behandeling. Via de infrastructuur zijn uw gegevens alleen beschikbaar als u daar toestemming voor heeft gegeven.

  Nb: gegevens die zijn aangemeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming (voor 1 januari 2012), zijn in 2012 nog te raadplegen via de infrastructuur.

  Naar boven

 4. U vraagt zich af of u uw eerder ingediende bezwaar moet intrekken als u toestemming wilt geven aan uw zorgverlener.

  Nee, u hoeft uw bezwaar niet in te trekken. Als u toestemming geeft aan uw zorgverlener, worden de medische gegevens bij uw zorgverlener beschikbaar voor raadplegen. Uw toestemming overschrijft uw eerder ingediende bezwaar. Medische gegevens bij andere zorgverleners zijn dan nog niet beschikbaar. Andere zorgverleners moeten ook eerst uw toestemming vragen voordat zij uw gegevens mogen aanmelden.

  Naar boven

 5. U vraagt zich af of u uw verleende toestemming weer kunt intrekken

  U kunt uw toestemming altijd weer intrekken bij de zorgverlener aan wie u toestemming heeft gegeven, dus bij de huisarts of de apotheek.

  Naar boven

Terug naar het overzicht