Bent u al gevraagd?

Over VZVZ

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, zodat bijvoorbeeld zorgverleners alleen de gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan. Zo kan een huisarts wel een samenvatting van het huisartsdossier inzien, maar een apotheker niet.

Ook zorgt VZVZ ervoor dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmeldt en wie gegevens opvraagt. In overleg met de Patiëntenfederatie Nederland, de koepelorganisaties van zorgverleners, Zorgverzekeraars Nederland en ICT-leveranciers werkt VZVZ ook aan verdere verbetering en ontwikkeling van de zorginfrastructuur. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020’.

Oprichting VZVZ

VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen, voorheen VHN), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is VZVZ verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het LSP. Daarvóór lag die verantwoordelijkheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In maart 2013 is de verenigingsstructuur van VZVZ gewijzigd. Naast koepelorganisaties kunnen nu ook individuele zorgverleners lid worden van VZVZ.

Vereniging

De leden van VZVZ zijn de zorgverleners die gebruikmaken van het LSP. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ledenraad van VZVZ. Deze Ledenraad heeft onder andere de bevoegdheid om het meerjarenplan, het jaarplan en de begroting goed of af te keuren.

Daarnaast kent VZVZ een Raad van Toezicht. Dit is een belangrijk toezichthoudend orgaan. Zo kan de Ledenraad de plannen van VZVZ pas goedkeuren ná instemming van de Raad van Toezicht.

VZVZ heeft ook vier adviesorganen: de Patiënten- en Privacyraad, de Koepeladviesraad, de Leveranciersraad en de Regioraad.
Meer informatie vindt u in het businessplan 2016-2020, het verenigingsreglement en de statuten van VZVZ.

Samenstelling raden VZVZ

Leden Ledenraad

De ledenraad bestaat statutair uit vijf afdelingen:

1. De afdeling Huisartsen (vier afgevaardigden):

•    De heer R. (Ron) Dingjan (voorzitter)
•    De heer V.A.J. (Valentijn) Deijns
•    De heer A.J. (Albert Jan) Schulte
•    De heer H.P. (Han Paul) Spiers

2. De afdeling Apothekers (vier afgevaardigden):

•    De heer J.W. (Jan Willem) ten Pas
•    De heer H.B (Rik) Muller
•    De heer E.M. (Ed) de Vogel
•    De heer J. (Jaap) Dik

3. De afdeling Ziekenhuizen (twee afgevaardigden):

•    De heer N.T. (Nic) Kaldenbach
•    De heer M.D. (Maarten) Winkelman

4. De afdeling Huisartsenposten (drie afgevaardigden):

•    Mevrouw J.A. (Jacqueline) Noltes-Beverdam
•    Mevrouw H.J.M. (Ine) van Son (plaatsvervanger)
•    De heer R.W.M. (Ruud) Münstermann (plaatsvervanger)

5. De afdeling Overigen (vier afgevaardigden):

•    Mevrouw J.M. (Marleen) Johannes (namens JGZ)
•    De heer J.P. (Paul) Best (namens laboratoria)
•    Mevrouw K.E. (Kathleen) van den Brink (namens NVAVG)
•    De heer J. (Jürgen) Verbeeck (namens GGZ)

Leden Raad van Toezicht

•    De heer W. (Wim) Schimmel (voorzitter)
•    De heer J.E.P. (Han) Tanis
•    De heer W.J. (Wouter) van der Kam
•    De heer M.R. (Michael) Rutgers
•    De heer G.J. (Gerben) Klein Nulent
•    De heer A.W.L. (Arno) van Son
•    Mevrouw D.A. (Dianda) Veldman

Leden Koepeladviesraad

•    Mevrouw A.C. (Carin) Littooij (voorzitter) (LHV)
•    Mevrouw A. (Anoeska) Mosterdijk (InEen)
•    De heer R. (Reinier) Bax (KNMP)
•    De heer V.O.M. (Vincent) Buitendijk (NVZ)
•    Mevrouw S.M. (Saskia) Boelema (ActiZ)
•    De heer A.C. (Lex) de Grunt (GGZ WNB)
•    De heer L. (Leo) Kliphuis (SAN)
•    De heer E.H. (Matijn) Coret (NVAVG)

Leden Patiënten- en Privacyraad

•    De heer M. (Marcel) Heldoorn (voorzitter)
•    Mevrouw H. (Hester) Rippen
•    De heer S. (Sjaak) Nouwt
•    De heer T.F.M. (Theo) Hooghiemstra
•    De heer H. (Huib) Gardeniers
•    De heer R. (Robert) Boersma

Leden Regioraad

•    Mevrouw L. (Floor) Bos (voorzitter)
•    Mevrouw R. (Renie) Heerbaart
•    De heer W.W.M. (Wim) Hodes
•    De heer E.H. (Bert) Huisman
•    De heer A.T. (Anne) Landstra
•    Mevrouw M.C. (Margriet) Miedema
•    De heer J.R.C. (Jasper) van Sambeek
•    De heer F.V. (Florian) Visser
•    Mevrouw J. (Janet) Vos

Leden Adviescommissie Autorisatie

•    De heer R.F. (Rob) Dijkstra (voorzitter)
•    De heer J. (Sjaak) Nouwt
•    Mevrouw M.J. (Marie-José) Bonthuis
•    De heer M. (Marcel) Heldoorn
•    De heer Chr. (Chris) Sonneveld
•    Mevrouw T. (Tosca) Noorlander
•    De heer M. (Maarten) Fischer

Raad van Bestuur

•    Antoon Kuijpers

Het VZVZ Servicecentrum

Het VZVZ Servicecentrum beheert, onderhoudt en ontwikkelt de zorginfrastructuur van het LSP. VZVZ treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is opdrachtgever van het VZVZ Servicecentrum. Meer informatie vindt u in de statuten van het VZVZ Servicecentrum.

Huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen kunnen zich aansluiten op het LSP. Het LSP regelt en monitort het elektronische verkeer tussen de verschillende zorgverleners. De zorgverlener sluit een gebruiksovereenkomst af met de stichting VZVZ Servicecentrum. Bij deze gebruiksovereenkomst horen.

- Addendum HA_HAP_APO_2016
- Gebruiksovereenkomst HA_HAP_APO_2016
- Algemene voorwaarden HA_HAP_APO_2016
- Gebruiksovereenkomst Instellingen_2016
- Algemene voorwaarden Instellingen_2016

VZVZ Derdengelden

Verzekeraars, koepelorganisaties en VZVZ hebben voor de jaren 2013 tot 2016 afspraken gemaakt over de financiering van het LSP. Onderdeel van deze afspraken is een vergoeding voor zorgverleners als tegemoetkoming in de kosten voor aansluiting op en gebruik van het LSP. VZVZ Derdengelden is verantwoordelijk voor de uitkering van de vergoedingen. Meer informatie over vergoedingen vindt u op deze website, in het vergoedingenreglement en in de statuten van VZVZ Derdengelden.