Hoe sluit u aan?

Om aan te sluiten op het LSP moet uw zorginformatiesysteem voldoen aan de eisen voor een goed beheerd zorgsysteem (GBZ). Op deze website staat praktische  informatie over de aansluiting en ondersteuning in het gebruik.

Als u aansluit op het LSP komt u in aanmerking voor de eenmalige aansluitvergoeding. Zie voor meer informatie Vergoedingen.

Welke zorgverleners kunnen aansluiten?

Op dit moment kunnen huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen aansluiten op het LSP.

Welke gegevens worden uitgewisseld?

Huisartsen kunnen huisartswaarneemgegevens beschikbaar stellen en apotheken kunnen medicatiegegevens beschikbaar stellen. Dat kan alleen als de patiënt vooraf toestemming heeft gegeven.

Huisartsenposten en huisartsen wisselen huisartswaarneemgegevens uit.

Huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen kunnen medicatiegegevens opvragen.