Stap 1

Voorbereiden

In stap 1 bereidt u zich voor op de aansluiting door informatie te verzamelen over het geschikt maken van uw zorginformatiesysteem voor elektronische gegevensuitwisseling. Zo krijgt u inzicht in uw situatie en de activiteiten die u moet (laten) uitvoeren om uw zorginformatiesysteem te kunnen aansluiten op het LSP.

Activiteitenlijst

U stelt een lijst op van activiteiten die u moet uitvoeren om uw zorginformatiesysteem te kwalificeren als goed beheerd zorgsysteem (GBZ) en aan te sluiten op het LSP. U kunt hierbij uw eventueel uw ICT-leverancier betrekken.

Het programma van eisen voor een GBZ is opgenomen in de AORTA-documentatie.