Stap 3

Organisatie aanpassen

In stap 3 voert u de organisatorische aanpassingen door.

 1. Processen, procedures en werkinstructies aanpassen
  U maakt een start met het aanpassen van werkinstructies voor het aanmelden en opvragen van dossiers via het LSP, inclusief het gebruik van UZI-middelen.

 2. Opleidingen plannen
  U organiseert opleidingen voor uw medewerkers om hen voor te bereiden op het gebruik van het LSP. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het instructiemateriaal van uw ICT-leverancier.

 3. Patiëntendossiers schonen
  U zorgt ervoor dat de patiëntendossiers eenduidig en goed geregistreerd zijn. Als dat nodig is, schoont u bestanden op zodat de gegevens die u gaat uitwisselen volledig en juist zijn. Huisartsen volgen bij de opbouw van en registratie in dossiers de ADEPD-richtlijn voor een optimale informatie-uitwisseling.

 4. Inrichten/-regelen GBZ-servicedesk
  Uw systeem moet altijd bevraagbaar zijn door andere zorgaanbieders. In het geval van incidenten moeten die ergens gemeld kunnen worden.

  Om het beheer van uw GBZ te regelen richt u een GBZ-servicedesk in. Dit is één van de eisen aan een GBZ. U kunt hierover afspraken maken met uw ICT-leverancier.

  Bij de GBZ-servicedesk kunnen incidenten en problemen worden gemeld. Medewerkers van de GBZ-servicedesk worden gemachtigd om met andere ketenpartijen contact op te nemen en een incident of probleem aan te melden. Algemene taken van de GBZ-servicedesk:
 • aanspreekpunt voor andere servicedesks;

 • proactief communiceren over storingen en onderhoud;

 • oplossen van incidenten en problemen volgens de gemaakte afspraken;

 • samenwerken met andere ketenpartijen en ondersteuning bieden bij het oplossen van problemen en incidenten.