Stap 4

Aanvragen indienen

Bij stap 4 regelt u een aantal aanvragen:

  • de aanvraag voor UZI-abonnee en UZI-middelen;
  • de GBZ-aanvraag.

Registreren als UZI-abonnee en aanvragen UZI-middelen

Voordat u UZI-middelen kunt aanvragen en een GBZ-aanvraag kunt indienen, moet u (of uw organisatie) eerst registreren bij het UZI-register als UZI-abonnee. Daarna kunt u de benodigde UZI-middelen aanvragen:

  • UZI-passen (Let op: Beantwoord alle vragen zorgvuldig én vergeet niet uw specialisme aan te geven. Anders is de UZI-pas niet bruikbaar voor het LSP en moet u weer een nieuwe pas bestellen. Dat betekent veel extra doorlooptijd en mogelijk zelfs extra kosten.);
  • kaartlezers voor de UZI-pas;
  • UZI-servercertificaten.

Er zijn verschillende soorten UZI-middelen, die variëren in vorm (pas of servercertificaat) en in niveau van identificatie en authenticatie. Welke pas voor u het meest geschikt is, hangt af van uw situatie. Het UZI-register heeft een kieswijzer om u te ondersteunen bij het kiezen van het juiste UZI-middel.

Kosten

VZVZ vergoedt de kosten voor UZI-middelen voor huisartsen, huisartsenposten en apotheken die zijn aangesloten op het LSP. Meer informatie vindt u bij Vergoedingen.

Meer informatie

GBZ-aanvraag indienen

Om te kunnen aansluiten op het LSP moeten zorginformatiesystemen voldoen aan de eisen van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ). Als u vervolgens een GBZ-aanvraag indient, ontvangt u een gebruikersovereenkomst van het VZVZ Servicecentrum.

GBZ-aanvraag

Als u een GBZ-aanvraag indient, wordt het aansluitproces op het LSP in gang gezet. Na ontvangst van de ondertekende GBZ-aanvraag, stelt het VZVZ Servicecentrum een gebruiksovereenkomst op. Nadat de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie deze ondertekend heeft teruggestuurd, wordt de technische aansluiting gerealiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met de technische contactpersoon van uw organisatie of uw ICT-leverancier.

GBZ-aanvraagformulier

Voor een GBZ-aanvraag vult u het GBZ-aanvraagformulier in. Het formulier biedt de mogelijkheid om ingevulde gegevens tussentijds op te slaan.

Op het aanvraagformulier vult  u naast administratieve ook technische gegevens in. Uw ICT-leverancier of -beheerder kan u de juiste gegevens verstrekken en u verder ondersteunen bij uw aanvraag. Wij adviseren u daarom vooraf contact met hem op te nemen.

Bijlagen bij uw aanvraagformulier

Een voorwaarde voor aansluiting op het LSP is dat u UZI-abonnee bent. Daarom moet u bij uw GBZ-aanvraag een kopie van de UZI-stamkaart voegen. Die heeft u na de abonneeregistratie van het UZI-register ontvangen. Heeft u geen kopie van uw stamkaart? Neem dan contact op met het UZI-register. U ontvangt dan een nieuw exemplaar.

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt u per post sturen naar:

VZVZ Servicecentrum
Postbus 30920
2500 GX Den Haag

Gebruiksovereenkomst

Nadat u de GBZ-aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van het VZVZ Servicecentrum een gebruiksovereenkomst. Deze stuurt u ondertekend terug. Daarmee geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor aansluiting op het LSP.