Regio-indeling

In overleg met de koepels en het zorgveld heeft de VZVZ een eerste indeling voor de regio’s gemaakt. Alle zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP, zijn nu ingedeeld in één van deze regio’s. In de loop van dit jaar gaan alle regio’s zelf de uiteindelijke indeling bepalen en mutaties in de indeling bijhouden. Hierbij kunnen de regio’s eventueel worden verkleind. Ook kunnen zorgaanbieders die op de grens van twee regio’s werkzaam zijn, in beide regio’s worden opgenomen.

In onderstaande afbeelding ziet u de onderverdeling van de regio's en de percentages opt-in per regio. De percentages op de kaart zijn gebaseerd op de patiëntenaantallen van de huisartsendienstenstructuren (inwoneraantallen). Hierin zijn ook de patiënten meegenomen van zorgverleners die niet zijn aangesloten op het LSP. De percentages kunnen dan ook afwijken van de opt-in percentages uit de rapportages die regiovertegenwoordigers ontvangen. Die zijn gebaseerd op uitsluitend de patiëntenpopulaties van zorgverleners die op het LSP zijn aangesloten.

Regiokaart met percentage opt-ins

Meerdere regio's?

Komen uw patiënten uit meerdere regio's en wilt u behalve in uw primaire regio ook in (een) andere regio('s) worden ingedeeld? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen met het formulier Uitbreiding Regio's.

U kunt het ingevulde formulier sturen naar het VZVZ Servicecentrum.