Regiobeheer

Bij de start van de regionalisatie verzorgt VZVZ het beheer van de regio-indeling. De overdracht van het regiobeheer naar de regio’s zal gefaseerd gebeuren, naarmate regio’s het LSP in gebruik gaan nemen. VZVZ zal alle regio’s benaderen en afspraken maken over de inrichting van het beheer.

VZVZ biedt ondersteuning bij alle stappen op weg naar zelfstandig beheer door de regio’s. Het is de bedoeling dat alle regio’s op termijn zelf de regio-indeling beheren. De regio’s Twente en Nijmegen zullen eerst ervaring opdoen in het zelfstandig beheren van hun regio. De bevindingen uit Twente en Nijmegen worden gebruikt bij de begeleiding van de overige regio’s.

Regiobeheerder

Eén van de eerste stappen die regio’s nemen, is het aanwijzen van een regiobeheerder en diens back-up. De regiobeheerder zorgt dat er binnen de regio afspraken worden gemaakt over de regio-indeling en is verantwoordelijk voor het actueel houden van de lijst met zorgaanbieders uit de regio.

Om de regiobeheerder hierbij te ondersteunen zijn spelregels opgesteld. De regiobeheerder is contactpersoon voor VZVZ en geeft eventuele mutaties door via een webportaal. Voor regiobeheerders is een handleiding voor het gebruik van dit portaal beschikbaar. Met vragen kan de regiobeheerder, ook na de overdracht van het beheer, terecht bij de helpdesk van VZVZ. De regiobeheerder en zijn back-up kunnen zich aanmelden met het formulier Aanmelden regiobeheer.