Informatiekaarten & trainingen

Wanneer u bent aangesloten op het LSP zijn er nieuwe functionaliteiten beschikbaar in uw zorginformatiesysteem. In de verschillende informatiekaarten en trainingen op deze pagina vindt u voor verschillende aspecten van het gebruik van het LSP handige schema's.
De schema's leggen u stap voor stap uit hoe u de functionaliteit moet gebruiken. Klik op  om de informatiekaart, en op  om de training te downloaden.

(Nog) niet van alle zorginformatiesystemen zijn voor alle aspecten van het LSP informatiekaarten en trainingen beschikbaar. Heeft u vragen over uw zorginformatiesysteem, neem dan contact op met uw ICT-leverancier. Heeft u vragen over een bepaalde informatiekaart of training? Heeft u tips om de informatiekaarten en trainingen te verbeteren? Neem dan contact op met communicatie@vzvz.nl.

Voor huisartsen

CGM Huisarts 
(Mira)

MicroHIS Zorgdossier Scipio Medicom Promedico
ASP
TetraHis
Registreren en
aanmelden dossier
  
      
Verwerken
waarneemberichten
Opvragen verstrekkingen
en ICA
Selectie kwetsbare
patiënten zonder opt-in
Selectie patiënten met opt-in
Afschermen
patiëntgegevens

  

Voor apotheekhoudende huisartsen

CGM Apotheekhoudende
huisarts (Mira)
Promedico
VDF
Registreren en
aanmelden dossier
  
Verwerken 
waarneemberichten
Selectie kwetsbare 
patiënten zonder opt-in
Selectie patiënten met opt-in
Afschermen 
patiëntgegevens

  

Voor apothekers

FarmaSys Aposys

CGM Apotheek
(Mira)

Pharmacom VidiVici
Registreren en
aanmelden dossier
       
Selectie kwetsbare patiënten zonder opt-in
Selectie patiënten met opt-in
Afschermen patiëntgegevens

  

Voor huisartsenposten

Adastra Call Manager Topicus HAP
Opvragen en inzien dossier   versie 4.1.6 en 4.1.7 
  versie 4.1.8  
Mandaten instellen   

  

Ikgeeftoestemming.nl

Onderstaande kaarten geven overzichtelijk weer hoe de patiënt online toestemming geeft en hoe u zich kunt aanmelden voor de dienst opt-in van VECOZO en aanmeldingen van patiënten kunt afhandelen.

Ikgeeftoestemming.nl
Dienst opt-in VECOZO