VZVZ-dagen 2017 - De patiënt en de zorg, een toekomstbestendige digitale relatie?

Het wordt steeds drukker op de digitale zorgsnelweg. Zorgverleners en patiënten reizen met verschillende snelheden. De één scheurt in de linkerbaan; de ander blijft voorzichtig rechts rijden en probeert het overzicht te houden. Tegelijkertijd zorgen wegwerkzaamheden voor nieuwe wegen en mogelijkheden, maar soms ook voor obstakels en vertragingen.

Hoe kunnen we de zorg in de digitale wereld toch persoonlijk houden? Hoe optimaliseren wij de digitale communicatie tussen patiënt en zorgverlener? Hoe ziet de ideale digitale wereld van zorg eruit? En wat kunt u hier zelf aan bijdragen? Gezamenlijk bouwen we aan de optimale digitale zorgsnelweg. De weg waar de patiënt de regie heeft over zijn eigen zorg.

Dit jaar viert VZVZ haar 5-jarig jubileum. Daarvoor hebben wij een interessant programma voor u samengesteld. Meld u snel aan!

Programma VZVZ-ledendag - donderdag 5 oktober 2017

13.30 - 14.00 Inloop
14.00 - 14.15

Opening

Antoon Kuijpers – Bestuursvoorzitter, VZVZ

Inleiding De Patiënt

Valentijn Deijns - dagvoorzitter, huisarts te Houten

14.15 - 14.45

Inleiding - Visie: De patiënt en de toekomst, wat wil de patiënt en hoe past de rest, het zorgveld, hierin?

Madelon Kroneman, kaderlid Spierziekten Nederland

Chris Oomen, directeur DSW

15.00 - 15.45

SESSIERONDE 1

1. Ouderen en digitale communicatie

Hoe kunnen we de digitale mogelijkheden en ontwikkelingen ook voor ouderen toegankelijk maken? Wat moeten we verbeteren?

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie en klinisch geriater Radboud MC, directeur RadboudMC Alzheimer Centrum

2. Hoe (digitaal) communiceren wij?

We communiceren nu al steeds meer digitaal, terwijl technologie zich blijft ontwikkelen. Wat betekent dat voor de interactie tussen mensen? Voor welke veranderingen staan we de komende vijf jaar? En hoe kunnen we hier nu al op inspelen? Tijdens deze interactieve sessie worden een aantal scenario’s geschetst.

Sander Bijl, manager eHealth en Doktr.nl, Medworq

3. Singapore, zo kan het ook

Nederland en Singapore kennen vergelijkbare problematiek op het gebied van vergrijzing en veranderende leefstijl. Steeds meer mensen hebben chronische ziekten en ouderdomsziektes. Daardoor neemt de zorgvraag toe. De ontwikkelingen in Nederland komen overeen met demografische veranderingen in Singapore. Dit geeft ruimte voor samenwerking in de ontwikkeling van innovatieve producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan robotica, e-health toepassingen, monitoring en het op een andere manier organiseren van de zorg.

Kim Schoen, manager Healthcare - Digital Strategy and Innovation, PwC

4. Organisatieveranderingen in de zorg

Ziekenhuizen fuseren, huisartsen gaan met pensioen. Steeds meer zorg wordt geleverd vanuit gezondheidscentra. De organisatie van de zorg verandert. Wat betekent die voor de patiënt? En bestaat de individuele huisarts over 5 jaar nog wel?

Bart ter Horst, director Health, IG&H

16.00 - 16.45

SESSIERONDE 2

Herhaling sessieronde 1

16.45 - 17.15 Pauze
17.15 - 18.00

Paneldiscussie

De panelleden voeren discussie over het thema patiënt en de digitale wereld van zorg.

- Dianda Veldman, directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

- Han Tanis, directeur Finance & Risk Achmea

- Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

- Pita van Arkel, algemeen directeur Promedico

- Floortje Scheepers, afdelingshoofd Psychiatrie, hersencentrum UMC Utrecht

18.00 - 19.00 Buffet
19.00 - 19.30

Innovatie in de zorg

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal Ministerie VWS

19.30 - 20.00

Ziel in de 'digitale' zorg

Adjiedj Bakas, trendwatcher

20.00 - 20.15

Uitreiking VZVZ-innovatieprijs

Han Tanis, directeur Finance & Risk Achmea

20.15 - 21.00 Jubileumborrel

 

> meer informatie over de VZVZ-leveranciersdag op vrijdag 6 oktober