VZVZ in het nieuws

Reactie KNMP op rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid

De KNMP heeft gereageerd op het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat begin februari is verschenen. Ze deelt met Schippers de zorg voor een optimale medicatieveiligheid voor patiënten en het daarmee reduceren van vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen. De KNMP denkt dan ook graag met minister Schippers na over de oplossing hiervoor en benoemt dat ruim 95% van de apothekers actief werkt met het LSP voor gegevensuitwisseling en daarmee de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens steunt.

Lees het volledige artikel van op KNMP.nl

 

Artikel Margriet

Het medisch dossier

Wil je dat artsen en apothekers
jouw medische geschiedenis
kunnen uitwisselen, dan moet je
daar zelf toestemming voor geven.
En dat kan je leven redden...

Lees hier het volledige artikel

 

Ontknoping nadert voor Schippers’ wet over digitale gegevensuitwisseling

Kun je volgens de wet als patiënt digitale inzage krijgen in je medische dossier? En kunnen alle zorgprofessionals daar dan ook in kijken, of kun je als patiënt aangeven dat je GGZ-dossier niet zomaar gedeeld mag worden met de oogarts of diabetesverpleegkundige? Dinsdag 27 september (of bij een stemming de week daarop) gaat de Eerste Kamer eindelijk beslissen over het wetsvoorstel van minister Schippers, dat de rechten van burgers bij de digitale verwerking van hun medische gegevens beter moet waarborgen. Dat wetsvoorstel is ruim vier jaar geleden aan de Tweede Kamer aangeboden en heeft een ingewikkelde geschiedenis.

Lees het volledige artikel van Jan Jacobs op Smarthealth.nl

 

Artikel Computable

Hoe staat het met het LSP?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) bestaat ruim vier jaar. Welke mijlpalen zijn behaald? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van privacy en security, hoe staat het met de weerstand van sommige artsen tegen het systeem en hoe ziet de toekomst van het LSP eruit?

Lees hier het volledige artikel