VZVZ in het nieuws

LSP Ketenzorg live voor betere digitale gegevensuitwisseling

Enkele jaren geleden is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) met een aantal convenantpartijen, waaronder InEen, NPCF, Nictiz, NHG, ZN en vooruitstrevende softwarebedrijven zoals VitalHealth Software, het programma ‘Informatie-uitwisseling Ketenzorg’ gestart. Dit is een uitbreiding op de bestaande informatie-uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP). In dit project gaat het om toekomstbestendige, flexibele en veilige uitwisseling van gegevens tussen huisartsen, specialisten, patiënten en andere zorgverleners bij de uitvoering van ketenzorg (diabetes, COPD/Astma, CVRM).

Lees het volledige artikel van op VitalHealth Software

 

Artikel Plus Magazine

Het Landelijk Schakelpunt -
Waar is dat goed voor?

Huisartsen en apothekers delen
medische gegevens via het
Landelijk Schakelpunt. Hoe werkt
dit en wat kan er allemaal?

Lees hier het volledige artikel uit
Plus Magazine

 

Uitwisseling medische gegevens via LSP kan levens redden

Wat als u in het weekend in paniek op de huisartsenpost komt en in alle hectiek vergeet te vertellen dat u allergisch bent voor een bepaald geneesmiddel? Elf miljoen Nederlanders hebben daarom toestemming gegeven tot, beperkte, inzage in hun medische gegevens. Sommige critici zijn bang voor aantasting van de privacy. Botsen privacy en gezondheid of gaat het prima samen?

Lees hier het volledige artikel uit MAX Magazine

 

Reactie KNMP op rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid

De KNMP heeft gereageerd op het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat begin februari is verschenen. Ze deelt met Schippers de zorg voor een optimale medicatieveiligheid voor patiënten en het daarmee reduceren van vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen. De KNMP denkt dan ook graag met minister Schippers na over de oplossing hiervoor en benoemt dat ruim 95% van de apothekers actief werkt met het LSP voor gegevensuitwisseling en daarmee de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens steunt.

Lees het volledige artikel van op KNMP.nl

 

Artikel Margriet

Het medisch dossier

Wil je dat artsen en apothekers
jouw medische geschiedenis
kunnen uitwisselen, dan moet je
daar zelf toestemming voor geven.
En dat kan je leven redden...

Lees hier het volledige artikel uit Margriet

 

Ontknoping nadert voor Schippers’ wet over digitale gegevensuitwisseling

Kun je volgens de wet als patiënt digitale inzage krijgen in je medische dossier? En kunnen alle zorgprofessionals daar dan ook in kijken, of kun je als patiënt aangeven dat je GGZ-dossier niet zomaar gedeeld mag worden met de oogarts of diabetesverpleegkundige? Dinsdag 27 september (of bij een stemming de week daarop) gaat de Eerste Kamer eindelijk beslissen over het wetsvoorstel van minister Schippers, dat de rechten van burgers bij de digitale verwerking van hun medische gegevens beter moet waarborgen. Dat wetsvoorstel is ruim vier jaar geleden aan de Tweede Kamer aangeboden en heeft een ingewikkelde geschiedenis.

Lees het volledige artikel van Jan Jacobs op Smarthealth.nl

 

Artikel Computable

Hoe staat het met het LSP?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) bestaat ruim vier jaar. Welke mijlpalen zijn behaald? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van privacy en security, hoe staat het met de weerstand van sommige artsen tegen het systeem en hoe ziet de toekomst van het LSP eruit?

Lees hier het volledige artikel uit Computable