Contact & bezwaar

Heeft u naar aanleiding van vergoedingen vragen over de hoogte of uitbetaling van een vergoeding? Dan kunt u via het contactformulier contact opnemen met VZVZ Derdengelden.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een toegekende vergoeding, neem dan eerst contact op met VZVZ Derdengelden. Mogelijk is er sprake van een misverstand dat zich gemakkelijk laat corrigeren. Wilt u alsnog bezwaar maken? Stuur dan binnen zes weken een brief naar:

Bestuur VZVZ Derdengelden
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag

Vermeldt bij een eventueel bezwaar over LSP-vergoedingen altijd het unieke referentienummer en eventuele applicatie-identificatienummers. Dit laatste is van toepassing als per aangesloten zorgaanbieder aan meerdere locaties één of meer vergoedingen worden toegekend. De nummers vindt u op het overzicht vergoedingen.

Bij een bezwaar over de vergoeding van UZI-middelen verzoeken we u het factuurnummer en het debiteurnummer of UZI-abonneenummer te vermelden. Deze nummers staan op de factuur. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaar een beslissing van het bestuur van VZVZ Derdengelden.