Privacy en veiligheid

Het Landelijk Schakelpunt is ontworpen voor veilige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Er zijn verschillende maatregelen genomen om optimale veiligheid en privacy te garanderen.

In de eerste plaats kunnen alleen zorginformatiesystemen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt als zij voldoen aan het programma van technische en organisatorische eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ).

Daarnaast moeten zorgverleners die inloggen bij het Landelijk Schakelpunt, zich eerst identificeren. Dat gebeurt met hun persoonlijke UZI-pas en bijbehorende pincode (identificatie). Bovendien ligt in de UZI-pas vast welke gegevens de zorgverlener wel en niet mag inzien (autorisatie). Niet alle medische gegevens zijn beschikbaar voor alle zorgverleners. Welke gegevens de zorgverlener kan inzien, hangt samen met zijn rol in het zorgproces.

Dankzij deze logging houdt het Landelijk Schakelpunt nauwkeurig bij welke zorgverlener op welk moment welke gegevenssoort heeft opgevraagd. De patiënt kan via zijn online inzage-overzicht altijd controleren of opvragingen gerechtvaardigd zijn geweest.

Om zijn privacy te beschermen kan de patiënt er bovendien voor kiezen om gegevens uit zijn huisartsdossier of medicatie-overzicht af te schermen voor het Landelijk Schakelpunt. In overleg met zijn zorgverlener kan hij besluiten bepaalde passages niet te delen met andere zorgverleners. Het afgeschermde gedeelte is dan voor hen niet zichtbaar.

En tenslotte voldoet de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt bewezen aan de wet- en regelgeving op dit gebied: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Lees meer hierover in de factsheet LSP en privacywetgeving.

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl