Van ZAB naar ZORG-AB

Al jaren uit de zorgmarkt de behoefte aan een gemeenschappelijke voorziening voor zorgadresinformatie. Sinds begin 2017 was er een zorgaanbiedersadresboek (ZAB) beschikbaar voor deelnemers aan het Landelijk Schakelpunt (LSP), met daarin opgenomen hun (elektronische) adressen, zoals het ApplicatieID. Nu introduceert VZVZ een sterk uitgebreid zorgadresboek. ZORG-AB voorziet in de behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland.

 

De zorg is een grote, cruciale sector in onze maatschappij. Dagelijks werken tienduizenden professionals aan gezondheid en welzijn van miljoenen Nederlanders. Kenmerkend voor de zorg in ons land is, dat het een keten is van mensen en partijen die de zorg voor individuele burgers realiseren. Digitale uitwisseling van gegevens, informatie en kennis zijn cruciaal voor de dagelijkse praktijk van alle spelers in de zorg. Daaruit kwam dan ook de behoefte voort om breder dan het Landelijk Schakelpunt op praktische, veilige en betrouwbare manier informatie te kunnen uitwisselen. Het nu geïntroduceerde uitgebreide zorgadresboek, ZORG-AB, voorziet in die behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met gedetailleerde adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners.

Intensieve samenwerking
In de eerste helft van 2020 hebben we intensief samengewerkt met DXC (realisatie, beheer, onderhoud en support van het ZAB), Data eXcellence (DX, specialisten in datamigratie en -management) en Vektis (AGB Services). Doel was om de basis van de zorgadresinformatie in ZORG-AB te verbreden tot alle declarerende zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. Dit was vooral een technische aangelegenheid, omdat de datamodellen van het ZAB en Vektis AGB Services op elkaar ‘gemapt’ moesten worden. En omdat het ZAB de unieke identificator URA bevat en Vektis hiervoor de AGB-code en het KvK-nummer hanteert, is het niet zomaar logisch dat adressen één op één te mappen en te integreren zijn. Na vier testronden kunnen we stellen dat we een optimaal resultaat hebben bereikt en hebben we het besluit genomen om de overstap te maken van het ZAB naar ZORG-AB. In de praktijk betekent dat dus voor u een breed gevuld zorgadresboek.

Geen nieuw bronregister
Het is belangrijk om te realiseren dat ZORG-AB geen nieuw bronregister is geworden: ZORG-AB ontsluit gegevens uit de bronregisters, zoals de gebruikersadministratie van het Landelijk Schakelpunt en de Vektis AGB Services. Wel hebben we daar een ZORG-AB Integratie Proces (de excellente bijdrage van DX) aan toegevoegd voor het optimaliseren van de kwaliteit van de gegevens. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw gegevens en het blijft dus van belang dat zorgaanbieders hun adresgegevens aan de bron updaten, zoals bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel, het CIBG (agentschap van Ministerie van VWS) en Vektis. Dan komt het vanzelf goed in ZORG-AB terecht.

Aanvullende informatie zelf ontsluiten
Zodra uw zorgapplicatie gekoppeld is met ZORG-AB, dit gebeurt veelal via uw XIS-leverancier, wordt u in staat gesteld om zelf aanvullende informatie te ontsluiten naar ZORG-AB. Denk bijvoorbeeld aan locaties, beschikbaarheid zorgverleners, diverse e-mailadressen en mobiele nummers. U wordt dan ook zelf auteur van deze informatie en u blijft daar ook zelf verantwoordelijk voor. Eens in het kwartaal zullen wij een analyse doen op de kwaliteit van de data om vervuiling te voorkomen. Als ZORG-AB goed ingeburgerd is en er door zorgaanbieders discipline is ontwikkeld om de bronregisters altijd up-to-date te houden, hoeven we die analyses mogelijk niet meer uit te voeren. Een goed onderhouden ZORG-AB bespaart u energie, kosten en tijd. En wat nog veel belangrijker is: u bent goed te vinden om medische gegevens uit te wisselen. En dat is dan weer van essentieel belang voor de patiëntveiligheid.

Met deze introductie van ZORG-AB treft u veel begeleidende informatie aan. Bepaalde informatie is voor u als zorgaanbieder van belang en andere informatie weer voor uw XIS-leverancier. Als u toch nog vragen heeft, kunt u deze stellen via zorg-ab@vzvz.nl . U krijgt dan zo snel als mogelijk antwoord.

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl