Zelfstandige klinieken en het Landelijk Schakelpunt

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Een zelfstandige kliniek is een samenwerkingsverband van minstens twee medisch specialisten. Zij bieden net als ziekenhuizen medisch specialistische zorg. Dit gaat meestal om minder complexe, niet-klinische zorg die zich concentreert rond specialismen als orthopedie, dermatologie en oogheelkunde. Het aantal zelfstandige klinieken in Nederland is de laatste tien jaar sterk gegroeid. Inmiddels hebben ruim driehonderd zelfstandige klinieken volgens de Wet Toelating Zorginstellingen toelating gekregen tot de Nederlandse zorgsector.

De eerste zelfstandige klinieken zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Via het LSP kunnen de medisch specialisten in zelfstandige klinieken eenvoudig en veilig het medicatieoverzicht inzien bij de apotheken van hun patiënten. Met die informatie kunnen de specialisten rekening houden bij het voorschrijven van medicijnen. Welke medicatie hebben de patiënten van hun apotheken ontvangen en welke medicijnen mogen zij niet krijgen? Bijvoorbeeld omdat die niet samengaan met medicatie die ze al gebruiken, of omdat ze bepaalde allergieën hebben. De uitwisseling van deze medicatiegegevens helpt medisch specialisten en de betrokken apotheken bij het uitvoeren van goede medicatiebewaking.

1899
4046
49
76
90
15
42
13918180

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl