Interviews en verhalen uit de praktijk

Wij zijn continu in gesprek met alle partijen die betrokken en gebaat zijn bij goede gegevensuitwisseling in de zorg. Niet alleen zorgaanbieders maar ook leveranciers van zorginformatiesystemen, patiënten zelf, maar ook zorgkoepels en mensen uit de politiek.
Hun verhalen leest u hier.

“AORTA is de ‘best practice’ van VZVZ”

Bijna 7000 zorgaanbieders verspreid over heel Nederland gebruiken het AORTA-afsprakenstelsel. Waarom? Omdat ze op een veilige manier gegevens willen uitwisselen. Bijvoorbeeld om medicatiefouten te voorkomen. Maar wat is een ‘afsprakenstelsel’ eigenlijk? En hoe werkt het? Joris Smits, directeur Operations bij VZVZ, geeft antwoord.

lees verder

Het hoe en waarom van gemeenschappelijke voorzieningen

De afsprakenstelsels die VZVZ met haar stakeholders ontwerpt zijn altijd decentraal: deelnemers doen mee met hun eigen systeem. Maar vaak is een volledig decentrale opzet niet afdoende. In de praktijk blijkt dat er gemeenschappelijke voorzieningen nodig zijn. VZVZ zorgt dat die gemeenschappelijke voorzieningen er komen. “Niet omdat we dat willen, maar omdat het afsprakenstelsel anders niet werkt”, zegt Joris Smits, directeur Operations bij VZVZ. Een interview over het hoe en waarom.

lees verder