Opinie en onderzoek

VZVZ wordt als kenniscentrum regelmatig gevraagd om haar visie op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot gegevensuitwisseling in de zorg. Deze opinies, adviezen en onderzoeken vindt u op deze pagina.

Netwerkgeorganiseerde zorg en samenwerken in één systeem; vragen om rekening mee te houden bij

Samenwerkende zorgaanbieders hebben de intentie uitgesproken om voor bepaalde use cases samen te gaan werken in één systeem. Zij wensen ook het LSP in te zetten. VZVZ heeft naar aanleiding van dit verzoek een analyse gemaakt van de vraagstukken waarover afspraken nodig zijn tussen de samenwerkende zorgaanbieders. De benoemde vraagstukken zijn ICT-oplossing onafhankelijk.  De op deze site genoemde vraagstukken zijn niet uitputtend, en er kunnen in de loop van de tijd nog nieuwe vragen bij komen.

lees verder

FHIR: panacee of placebo?

De internationale medische informatiestandaard FHIR van HL7 is de gedoodverfde opvolger van HL7 versie 3. In Nederland heeft het ministerie van VWS besloten dat FHIR de standaard wordt voor een brede groep zorgtoepassingen. VZVZ heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om gebruik van FHIR binnen de infrastructuur AORTA mogelijk te maken. Tegelijkertijd wordt HL7 V3 nog volop gebruikt. Zijn de voordelen –zoals de vermeende eenvoud in gebruik- van FHIR groot genoeg om de Nederlandse zorg massaal te laten omschakelen? In dit artikel beargumenteren wij vanuit onze ervaringen dat FHIR voor nieuwe ontwikkelingen grote voordelen biedt, geven wij aandachtspunten mee voor de implementatie en adviseren wij een geleidelijk migratiepad vanaf HL7 V3.

lees verder