Support

Op deze pagina vindt u handleidingen voor het gebruik van het Twiin Portaal. Daarnaast kunt u hier ook de antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.

Handleiding video's

Hieronder volgen video's die u meenemen door het Twiin Portaal en een uitleg geven over het verzenden en ontvangen van beelden binnen het systeem.

Handleidingen

Bij gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen is het Burgerservicenummer (BSN) een uniek nummer om de patiënt te identificeren. VZVZ adviseert alle deelnemers om te voldoen aan de Richtlijn BSN in DICOM1 bij het versturen van beelden en verslagen. Dit om verwarring te voorkomen en automatisering mogelijk te maken. In de handleiding hieronder leest u hoe u hier aan kan voldoen.

In de praktijk vindt verzending niet altijd plaats door de zorgverlener die de patiënt verwijst, maar wordt de verzending in opdracht van deze zorgverlener uitgevoerd door een andere functionaris. Wanneer voor die functionaris onvoldoende duidelijk is wat relevant is om te versturen, kunnen te weinig of te veel onderzoeken worden verzonden. Dit kan negatief uitpakken voor de kwaliteit van de verwijzing (onvolledig, extra doorlooptijd), de verwerking door de ontvanger (onnodig veel handelingen, selectie voor opslag of gebruik) en/of leiden tot een uitwisseling, die verder gaat dan de impliciete toestemming en daarmee het risico van een datalek. De handreiking gebruikers Twiinportaal zal helpen om te bepalen welke onderzoeken wanneer verzonden worden.

Hulp nodig? Of in contact komen?

Tim Smits

Tim Smits

Productverantwoordelijke Twiin Portaal & Projectcoördinator Ketenzorg