Hero

VZVZ zorgt voor verbinding in de gezondheidszorg

Door een coördinerende rol te vervullen in de uitwisseling van medische gegevens
Door implementatie en beheer van infrastructuren, afsprakenstelsels en gemeenschappelijke diensten
Als expert- en netwerkorganisatie voor het delen van kennis en samenwerking
ICT-dienstverleners
Huisartsenzorg
Farmacie
Spoedzorg
Medisch-specialistische zorg
Ketenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Jeugdgezondheidszorg
Trombosezorg
Diagnostische centra
Medical home

Initiatieven

VZVZ speelt binnen een groot aantal zorgsectoren een actieve rol in het verbeteren van de digitale uitwisseling van medische gegevens. In samenwerking met verschillende partijen werken we aan verbetervoorstellen, nieuwe toepassingen en functionaliteiten.

waar zijn we mee bezig

Afsprakenstelsels

Een afsprakenstelsel is een verzameling van alle technische en organisatorische afspraken voor een veilige en betrouwbare werking van een product of dienst. VZVZ heeft de volgende afsprakenstelsels in beheer.

AORTA LSP

AORTA-LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.
Logo Koppeltaal

Koppeltaal

Koppeltaal is een landelijke integratie- en informatiestandaard voor betere blended en digitale behandelingen van zorgaanbieders en hun patiënten. Het is een 'stekkerdoos' die zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken: Koppeltaal. Daarnaast biedt Koppeltaal een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen EPD-, eHealth- en ROM-systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie.
MedMij

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.
Twiin

Twiin

Twiin is een samenwerkingsverband waarin zorgaanbieders, leveranciers en partners werken aan het Twiin Afsprakenstelsel. Door heldere afspraken te maken kunnen zorgaanbieders sneller implementeren en opschalen naar landelijk veilige beschikbaarheid van gegevens. Dit is belangrijk voor betere zorg voor de patiënt, om de administratieve last van zorgaanbieders te verlichten en te voorkomen dat kostbare tijd van zorgverleners verloren gaat aan het zoeken van de juiste gezondheidsgegevens.

Gemeenschappelijke diensten

De gemeenschappelijke diensten van VZVZ ondersteunen functionaliteiten in een afsprakenstelsel. Bijvoorbeeld op het gebied van authenticatie en adressering. Andere diensten zijn ook onafhankelijk van een afsprakenstelsel inzetbaar. Bijvoorbeeld applicaties voor patiënten op het gebied van toestemming regelen en inzage.

LSP+

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraagt via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.

Ontdek meer

Mitz

Voor het elektronisch delen van medische gegevens is vaak toestemming van de patiënt nodig. Het bijhouden van die toestemmingskeuzes gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Steeds opnieuw, vaak anders en regelmatig handmatig. Gevolg: de patiënt heeft geen regie en geen goed overzicht over de eigen toestemmingskeuzes.

Samen met de zorg is daarom een nieuw proces voor het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld, waarbij iedere Nederlander zelf zijn/haar keuzes kan invoeren en beheren via de online voorziening Mitz. Mitz is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen.

Ontdek meer

PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij pilots en GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.

Ontdek meer

Volgjezorg

Op Volgjezorg kunnen patiënten toestemming regelen en volgen wat er met hun medische gegevens gebeurt. Volgjezorg maakt voor een patiënt zichtbaar welke gegevens er met toestemming van de patiënt via het Landelijk Schakelpunt zijn gedeeld.

Ontdek meer

ZORG-AB

ZORG-AB voorziet in de sterke behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. ZORG-AB bevat naast de noodzakelijke contactinformatie ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden.

Ontdek meer

ZORG-ID

Werkt u met een UZI-pas? Dan is ZORG-ID ook voor u hét authenticatieplatform in de zorg! ZORG-ID stelt softwareleveranciers in staat om hun klanten - zorgaanbieders die gebruikmaken van UZI-passen - zich snel en veilig te identificeren en authenticeren. Naast de functionaliteit van ZORG-ID met de UZI-pas en paslezer, is er nu ook de mogelijkheid van het gebruik van ZORG-ID op de smartphone (ZORG-ID Smart). Dit werkt veilig, snel en met minder UZI-passen tijdens het zorgproces.

Ontdek meer

Twiin Portaal

Het Twiin Portaal vervangt de DVD binnen de zorg. Voorheen werden radiologische beelden en verslagen uitgewisseld op een DVD. Het project 'DVDexit' heeft ervoor gezorgd dat er een landelijk dekkend netwerk is tussen zorginstellingen waardoor het radiologisch onderzoek gemakkelijk verzonden kan worden naar andere zorgverleners en patiënten middels het Twiin Portaal. Het Twiin Portaal zorgt ervoor dat radiologische beelden veilig, sneller, efficiënter en goedkoper bij de ontvangende zorgverlener zijn.

Ontdek meer