LSP+

LSP+

DVZA voor MedMij
LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraagt via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.
Persoon bezig met smartphone
De rol van VZVZ

Wat wij doen

LSP+ is een aanvullende dienst op het LSP voor zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP. Deelname aan MedMij via LSP+ kan als uw zorginformatiesysteem dit ondersteunt. Momenteel is dat voor de volgende sectoren voor verschillende leveranciers beschikbaar. Bekijk hiervoor de pagina's op de website AORTA-LSP.nl voor:

 

Scroll verder naar beneden om te zien welke MedMij-gegevensdiensten LSP+ ondersteunt.

Samenwerkende partijen

Stichting MedMij

Stichting MedMij is verantwoordelijk voor het MedMij afsprakenstelsel. VZVZ vervult met LSP+ de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) binnen het MedMij afsprakenstelsel. VZVZ is hiermee deelnemer binnen het MedMij afsprakenstelsel en heeft een Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder afgesloten met Stichting MedMij.

Stichting Legio

Stichting Legio geeft uitvoering aan de VIPP OPEN regeling. VZVZ werkt voor LSP+ samen met HIS-leveranciers en Stichting Legio om op de juiste wijze te voldoen aan de OPEN regeling.

Nictiz

VZVZ werkt actief samen met Nictiz om de koppeling en vertaling tussen de MedMij-standaarden en de AORTA-standaarden (waar LSP+ op gebaseerd is) goed mogelijk te maken.

PGO.nl

PGO.nl is een initiatief van de PGO-alliantie. Samen met allerlei organisaties maken zij PGO’s bekend in Nederland. Zodat straks iedereen die dat wil zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen, bekijken en delen.

Voor wie is dit beschikbaar?

Geestelijke gezondheidszorg
Medisch-specialistische zorg
Farmacie
ICT-dienstverleners
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Op zoek naar technische informatie?

Als ICT-leverancier kunt u kiezen voor LSP+ als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) om uw klanten aan te sluiten op MedMij. Uw XIS moet hiervoor aangepast zijn volgens de eisen ten behoeve van de ontsluiting via LSP+ die opgenomen zijn in AORTA 8.1.0.0. Hiervoor is een acceptatie via het VZVZ testteam noodzakelijk. En het is afhankelijk van de gegevensdienst of het XIS samen met LSP+ een MedMij kwalificatietraject moet doorlopen.

Neem contact op
Netwerkschakelkast

Functionaliteiten die LSP+ ondersteunt

MedMij Gegevensdienst Verzamelen Medicatiegegevens 9.A
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de AORTA-standaard Medicatie-verstrekkingen 6.12.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen Huisartsgegevens
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de Ketenzorg-bouwstenen.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantie-gegevensvertaling
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van ICA 6.12.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst PDF/A documenten
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de correspondentie bouwsteen.
Doelgroep(en)
Verzamelen Basisgegevens zorg (BGZ)
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van HL7 FHIR BGZ.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen BgGGZ
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de HL7 FHIR BgGGZ.
Doelgroep(en)
Ontvangen zelfmetingen vitale functies
Doelgroep(en)
Beschikbaar stellen Afspraken
Doelgroep(en)
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Wilt u meer weten over LSP+? Wilt u weten hoe u op LSP+ kunt aansluiten? Neem dan contact op.

Jacobine Wieggers

Jacobine Wieggers

Productmanager Jeugd en Patiënt