Zorggroepen

Ketenzorg

Voor zorggroepen
De ruim honderd zorggroepen in Nederland leveren ketenzorg aan patiënten met een chronische ziekte. Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners betrokken. Het is belangrijk dat zij allemaal beschikken over de relevante medische gegevens van de patiënt, zodat bij hen altijd de actuele gezondheidssituatie bekend is. Hiervoor kunnen de zorgverleners de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen, via het Landelijk Schakelpunt.
Zorgverleners aan tafel

Wat wij doen

De huisarts en de andere zorgverleners die zijn betrokken bij de ketenzorg voor de patiënt, kunnen de benodigde medische gegevens met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar zij mogen dit alleen doen als de patiënt hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Die toestemming regelt de patiënt bij zijn huisarts.

Na twee succesvolle pilots bij Zorggroep Ketenzorg West-Friesland en Zorggroep Friesland is VZVZ gestart met de landelijke uitrol van LSP Ketenzorg in focustrajecten. Hieraan doen verschillende zorggroepen mee. Bij de zorggroep ROHA in Amsterdam worden wekelijks nieuwe praktijken aangesloten. De zorggroepen DrechtDokters en de RHOGO willen nog dit jaar starten.

In uitvoering
Project

AORTA on FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Na het succesvol terugdringen van de DVD in de zorg dankzij het Twiin Portaal, is het de beurt aan de fax.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor zorggroepen kan betekenen? Neem dan contact op!

Tim Smits

Tim Smits

Productverantwoordelijke Twiin Portaal & Projectcoördinator Ketenzorg