Actueel

09 juli 2024

Reactie VZVZ op internetconsultatie Cyberbeveiligingswet

Op 1 juli is de internetconsulatie op de Cyberbeveiligingswet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gesloten.
Op deze pagina vindt u de reactie van VZVZ op deze wet.

Het wetsvoorstel 'Cyberbeveiligingswet' implementeert de Europese NIS2-richtlijn. Deze richtlijn heeft als doen om de cyberveiligheid in de Europese Unie naar een hoger gemeenschappelijk niveau te brengen door de digitale weerbaarheid van essentiële en belangrijke entiteiten in de lidstaten te versterken.

Dit doel wordt in Nederland bereikt door, ter implementatie van deze richtlijn, in dit wetsvoorstel onder meer verplichtingen op te leggen aan die entiteiten, zoals het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen en het melden van ICT-incidenten.

Wat betekent de Cyberbeveiligingswet

  • Dit wetsvoorstel implementeert de Europese NIS2-richtlijn en bevat onder meer de verplichting voor essentiële en belangrijke entiteiten om maatregelen te nemen ter bescherming van de netwerk- en informatiesystemen die zij gebruiken voor hun dienstverlening (zorgplicht) en om ICT-incidenten te melden (meldplicht). 
  • Verder regelt dit wetsvoorstel het toezicht op de naleving van de verplichtingen in het wetsvoorstel.
  • Ook is in dit wetsvoorstel de ondersteuning aan essentiële en belangrijke entiteiten geregeld.

 

Rol VZVZ

VZVZ is een centrale partij in de zorgsector, opgericht door en uitsluitend werkend voor 
zorgaanbieders en patiënten. Het ligt daarom het meest voor de hand om VZVZ aan te merken 
als een ‘entiteit in de gezondheidszorgsector’.

 

LEES ONZE REACTIE OP DE INTERNETCONSULTATIE.

 

Kijk ook eens in onze Kennisbank