Over VZVZ

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) van de zorginfrastructuur. VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, in technische en in organisatorische zin. VZVZ verzorgt de regie over de uitwisselingsketen en toetst het systeem permanent op snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

In het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020’ zijn afspraken vastgelegd tussen alle partijen die direct zijn betrokken bij de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat zijn onder meer de Patiëntenfederatie Nederland, de koepelorganisaties van zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland en ICT-leveranciers. In nauw overleg met deze partijen werkt VZVZ aan verdere verbetering en ontwikkeling van de zorginfrastructuur.
 

Oprichting VZVZ

VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is VZVZ verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Daarvóór lag die verantwoordelijkheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 

Vereniging

VZVZ is een vereniging. De leden van VZVZ zijn de zorgverleners die op basis van een gebruiksovereenkomst gebruik maken van het Landelijk Schakelpunt. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ledenraad van VZVZ. Deze Ledenraad heeft onder andere de bevoegdheid om het meerjarenplan, het jaarplan en de begroting goed of af te keuren.

Daarnaast kent VZVZ een Raad van Toezicht. Dit is een belangrijk toezichthoudend orgaan. Zo kan de Ledenraad de plannen van VZVZ pas goedkeuren ná instemming van de Raad van Toezicht.

VZVZ heeft ook vijf adviesorganen: de Patiënten- en Privacyraad, de Koepeladviesraad, de Leveranciersraad, de Regioraad en de Adviescommissie Autorisatie. Meer informatie vindt u in het businessplan 2016-2020, het verenigingsreglement en de statuten van VZVZ.
 

Samenstelling raden VZVZ

Leden Ledenraad

De ledenraad bestaat statutair uit vijf afdelingen:

1. De afdeling Huisartsen (vier afgevaardigden):

 • De heer R. (Ron) Dingjan (voorzitter)
 • De heer V.A.J. (Valentijn) Deijns
 • De heer A.J. (Albert Jan) Schulte
 • De heer H.P. (Han Paul) Spiers

2. De afdeling Apothekers (drie afgevaardigden):

 • De heer H.B (Rik) Muller
 • De heer E.M. (Ed) de Vogel
 • De heer J. (Jaap) Dik

3. De afdeling Ziekenhuizen (één afgevaardigde):

 • De heer N.T. (Nic) Kaldenbach

4. De afdeling Huisartsenposten (drie afgevaardigden):

 • Mevrouw J.A. (Jacqueline) Noltes-Beverdam
 • Mevrouw H.J.M. (Ine) van Son (plaatsvervanger)
 • De heer R.W.M. (Ruud) Münstermann (plaatsvervanger)

5. De afdeling Overigen (drie afgevaardigden):

 • Mevrouw J.M. (Marleen) Johannes (namens JGZ)
 • Mevrouw K.E. (Kathleen) van den Brink (namens NVAVG)
 • De heer J. (Jürgen) Verbeeck (namens GGZ)

Leden Raad van Toezicht

 • De heer W. (Wim) Schimmel (voorzitter)
 • De heer W.J. (Wouter) van der Kam
 • De heer M.R. (Michael) Rutgers
 • De heer H.P.J. (Henk) Gerla
 • De heer A.W.L. (Arno) van Son
 • Mevrouw D.A. (Dianda) Veldman

Leden Koepeladviesraad

 • Mevrouw A.C. (Carin) Littooij (voorzitter) (LHV)
 • Mevrouw A. (Anoeska) Mosterdijk (InEen)
 • De heer R. (Reinier) Bax (KNMP)
 • De heer V.O.M. (Vincent) Buitendijk (NVZ)
 • Mevrouw S.M. (Saskia) Boelema (ActiZ)
 • De heer A.C. (Lex) de Grunt (GGZ WNB)
 • De heer L. (Leo) Kliphuis (SAN)
 • De heer E.H. (Matijn) Coret (NVAVG)

Leden Patiënten- en Privacyraad

 • De heer M. (Marcel) Heldoorn (voorzitter)
 • Mevrouw H. (Hester) Rippen
 • De heer S. (Sjaak) Nouwt
 • De heer T.F.M. (Theo) Hooghiemstra
 • De heer H. (Huib) Gardeniers
 • De heer R. (Robert) Boersma

Leden Regioraad

 • Mevrouw L. (Floor) Bos (voorzitter)
 • Mevrouw R. (Renie) Heerbaart
 • De heer W.W.M. (Wim) Hodes
 • De heer E.H. (Bert) Huisman
 • De heer A.T. (Anne) Landstra
 • Mevrouw M.C. (Margriet) Miedema
 • De heer J.R.C. (Jasper) van Sambeek
 • De heer F.V. (Florian) Visser
 • Mevrouw J. (Janet) Vos

Leden Leveranciersraad

 • Mevrouw P. (Pita) van Arkel (Promedico)
 • De heer H. (Harm) Kolk (OmniHis)
 • De heer S. (Sander) de Jong (PharmaPartners)
 • De heer C. (Camiel) Rentmeester (Adastra)
 • De heer A. (Anam) Hartevelt (Epic)
 • De heer O. (Onno) Weier (DXC)
 • De heer H. (Hans) van der Graaf (DXC,MicroHis)
 • De heer S. (Sven) Berkvens (Zorgdoc)
 • De heer J. (Johan) Vos (Enovation)
 • De heer A. (Albert) Schreuder (Topicus)
 • De heer T. (Theo) Peters (CGM)
 • De heer A. (Aad) Nienhuis (Allegro Sultum)
 • De heer A. (Andries) Hamster (Forecare)
 • De heer R. (Robert) Hardholt (Chipsoft)
 • De heer H. (Hans) Grijseels (Caresoft)
 • De heer E. (Ebo) Aling (Stichting OZIS)
 • De heer R. (Robert) van Wijk (Farmedvisie)
 • De heer C. (Cees) Schaap (Zorgdoc)

Leden Adviescommissie Autorisatie

 • De heer R.F. (Rob) Dijkstra (voorzitter)
 • De heer J. (Sjaak) Nouwt
 • Mevrouw M.J. (Marie-José) Bonthuis
 • De heer M. (Marcel) Heldoorn
 • De heer Chr. (Chris) Sonneveld
 • Mevrouw T. (Tosca) Noorlander
 • De heer M. (Maarten) Fischer

Raad van Bestuur

 • De heer A. (Antoon) Kuijpers
   

Het VZVZ Servicecentrum

Het VZVZ Servicecentrum beheert, onderhoudt en ontwikkelt het Landelijk Schakelpunt. VZVZ treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is opdrachtgever van het VZVZ Servicecentrum. Meer informatie vindt u in de statuten van het VZVZ Servicecentrum.

Zorgaanbieders die aansluiten op het Landelijk Schakelpunt, sluiten een gebruiksovereenkomst af met de stichting VZVZ Servicecentrum. Bij deze gebruiksovereenkomst horen:

VZVZ Derdengelden

Verzekeraars, koepelorganisaties en VZVZ hebben afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Onderdeel van deze afspraken is een vergoeding voor aangesloten zorgaanbieders als tegemoetkoming in de kosten voor aansluiting op en gebruik van het Landelijk Schakelpunt. VZVZ Derdengelden is verantwoordelijk voor de uitkering van de vergoedingen. Meer informatie over vergoedingen vindt u op deze website, in het vergoedingenreglement en in de statuten van VZVZ Derdengelden.

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl