Over VZVZ

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, in technische en in organisatorische zin. VZVZ verzorgt de regie over de uitwisselingsketen en toetst het systeem permanent op snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

In het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020’ zijn afspraken vastgelegd tussen alle partijen die direct zijn betrokken bij de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat zijn onder meer de Patiëntenfederatie Nederland, de koepelorganisaties van zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland en ICT-leveranciers. In nauw overleg met deze partijen werkt VZVZ aan verdere verbetering en ontwikkeling van de zorginfrastructuur.
 

Oprichting VZVZ

VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is VZVZ verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Daarvóór lag die verantwoordelijkheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


 

Vereniging

VZVZ is een vereniging. De leden van VZVZ zijn koepelorganisaties. Dit betreft rechtspersonen die de belangen behartigen van groepen patiënten en zorgverzekerden. En rechtspersonen die de belangen behartigen van groepen zorgaanbieders. Zij zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van VZVZ. Deze Algemene Vergadering heeft onder andere de bevoegdheid om het meerjarenplan, het jaarplan en de begroting goed of af te keuren.

Daarnaast kent VZVZ een Raad van Toezicht. Dit is een belangrijk toezichthoudend orgaan. Zo kan de Algemene Vergadering de plannen van VZVZ pas goedkeuren ná instemming van de Raad van Toezicht.

Meer informatie vindt u in het businessplan 2021-2023 en de statuten van VZVZ.

Samenstelling organen VZVZ

Leden Algemene Vergadering

Lid van de vereniging en daarmee vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering zijn:

 • Patiëntenfederatie Nederland (4 afgevaardigden)
 • KNMP (2 afgevaardigden)
 • InEen (2 afgevaardigden)
 • NVZ (2 afgevaardigden)
 • de Nederlandse GGZ (1 afgevaardigde)
 • NVAVG (1 afgevaardigde)
 • SAN (1 afgevaardigde)
 • NCJ (1 afgevaardigde)
 • ActiZ (1 afgevaardigde)
 • AZN (1 afgevaardigde)

Geen lid, wel toegelaten tot de Algemene Vergadering:

 • LHV (2 afgevaardigden)

De vergadering wordt voorgezeten door de heer R. (Ron) Dingjan, huisarts.

Leden Raad van Toezicht

 • De heer A. (André) Regtop (voorzitter)
 • De heer W.J. (Wouter) van der Kam
 • De heer M.R. (Michael) Rutgers
 • De heer H.P.J. (Henk) Gerla
 • De heer H.J. (Dirk-Jan) Sloots
 • Mevrouw H. (Henriëtte) Prast
 • Mevrouw K. (Klaske) de Jonge
 • Mevrouw L.L. (Laura) Pool

Raad van Bestuur

 • De heer A.B. (Adriaan) Blankenstein (voorzitter)

Het VZVZ Servicecentrum

Het VZVZ Servicecentrum beheert, onderhoudt en ontwikkelt het Landelijk Schakelpunt. VZVZ treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is opdrachtgever van het VZVZ Servicecentrum. Meer informatie vindt u in de statuten van het VZVZ Servicecentrum.

Zorgaanbieders die aansluiten op het Landelijk Schakelpunt, sluiten een gebruiksovereenkomst af met de stichting VZVZ Servicecentrum. Bij deze gebruiksovereenkomst horen:

Verzekeraars, koepelorganisaties en VZVZ hebben afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Onderdeel van deze afspraken is een vergoeding voor aangesloten zorgaanbieders als tegemoetkoming in de kosten voor aansluiting op en gebruik van het Landelijk Schakelpunt. Stichting VZVZ Servicecentrum is verantwoordelijk voor de uitkering van de vergoedingen. Meer informatie over vergoedingen vindt u op deze website, in het vergoedingenreglement.

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl