Afbeelding
VZVZ kantoor

Over VZVZ

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is een vereniging van koepelorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg en van hun patiënten. VZVZ vervult drie kernfuncties. Ten eerste is VZVZ een kennis- en expertisecentrum voor interoperabiliteit. Ten tweede beheert VZVZ de ontwikkeling en uitvoering van afsprakenstelsels en gemeenschappelijke voorzieningen voor haar opdrachtgevers. Ten derde stelt VZVZ zich op als coördinator van netwerken van uitwisselingen zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Oprichting VZVZ

VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is VZVZ verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Daarvóór lag die verantwoordelijkheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

Vereniging

VZVZ is een vereniging. De leden van VZVZ zijn koepelorganisaties. Dit betreft rechtspersonen die de belangen behartigen van groepen patiënten en zorgverzekerden. En rechtspersonen die de belangen behartigen van groepen zorgaanbieders. Zij zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van VZVZ. Deze Algemene Vergadering heeft onder andere de bevoegdheid om het meerjarenplan, het jaarplan en de begroting goed of af te keuren.

Daarnaast kent VZVZ een Raad van Toezicht. Dit is een belangrijk toezichthoudend orgaan. Zo kan de Algemene Vergadering de plannen van VZVZ pas goedkeuren ná instemming van de Raad van Toezicht.

Meer informatie vindt u in het Jaarplan 2024 en de statuten van VZVZ.

Samenstelling organen VZVZ

Leden Algemene Vergadering

Lid van de vereniging en daarmee vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering zijn:

 • Patiëntenfederatie Nederland (4 afgevaardigden)
 • KNMP (2 afgevaardigden)
 • InEen (2 afgevaardigden)
 • NVZ (2 afgevaardigden)
 • De Nederlandse ggz (1 afgevaardigde)
 • NVAVG (1 afgevaardigde)
 • SAN (1 afgevaardigde)
 • NCJ (1 afgevaardigde)
 • ActiZ (1 afgevaardigde)
 • AZN (1 afgevaardigde)
 • VGN (1 afgevaardigde)
 • GGD-GHOR (1 afgevaardigde)
 • FNT (1 afgevaardigde)
 • ZKN (1 afgevaardigde)
 • NFU (1 afgevaardigde)
 • KNGF (1 afgevaardigde)
   

Geen lid, wel toegelaten tot de Algemene Vergadering:

 • LHV (2 afgevaardigden)
   

De vergadering wordt voorgezeten door de heer R. (Ron) Dingjan, huisarts.

Leden Raad van Toezicht
 1. Mevrouw K. (Klaske) de Jonge
 2. Mevrouw L.L. (Laura) Pool
 3. De heer H.J. (Dirk Jan) Sloots
 4. De heer H.P.J. (Henk) Gerla
 5. Mevrouw H.H. (Hendrien) Witte
 6. De heer W.J. (Wouter) Van der Kam (voorzitter)
 7. De heer A.A. (André) Louwen
   
Raad van Bestuur
 • De heer A.B. (Adriaan) Blankenstein (voorzitter)

 

Het VZVZ Servicecentrum

De Stichting VZVZ Servicecentrum voert namens de vereniging VZVZ de werkzaamheden uit die haar zijn toevertrouwd. Daartoe hanteert zij de statuten van het VZVZ Servicecentrum.

Verzekeraars, koepelorganisaties en VZVZ hebben afspraken gemaakt over de financiering van de diensten en verrichtingen van VZVZ.  Onderdeel van deze afspraken de opdracht aan Stichting VZVZ Servicecentrum om derdengelden diensten te verrichten.