Proves

PROVES

Brengt zorginnovaties van theorie naar de praktijk
PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij pilots en GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.
Het laatste puzzelstuk
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ faciliteert de PROVES-dienstverlening en zorgt voor onafhankelijke begeleiding bij de PoC’s en GLG’s. VZVZ biedt middels de PROVES-dienst ondersteuning op een drietal punten:

  1. een inhoudelijke bijdrage (o.a. op de gekozen architectuur en juridische vereisten), 
  2. een procesmatige bijdrage (o.a. begeleiding van bijeenkomsten en het aansturen op tijdige levering van rapportages)
  3. een financiële bijdrage (bijvoorbeeld om kosten te dekken van projectleiding en inzet van betrokkenen).

Samenwerkende partijen

Stichting MedMij

Stichting MedMij is opdrachtgever van PROVES met als doel het MedMij Afsprakenstelsel van theorie naar praktijk te brengen. Gezamenlijk werken ze aan PoC’s, pilots en GLG’s om het afsprakenstelsel te beproeven en verder op te schalen in de praktijk.

Opdrachtgever

Nictiz

Nictiz is verantwoordelijk voor het beheer- en de ontwikkeling van informatiestandaarden in de zorg. Nictiz werkt hierbij samen met verschillende partijen uit het zorgveld. PROVES beproeft informatiestandaarden in PoC's, pilots en GLG’s in opdracht van Stichting MedMij.

Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie voert binnen de gecontroleerde livegangen (GLG’s) de evaluatie onder de deelnemende patiënten uit. Deze uitkomsten leveren zij aan bij PROVES-MedMij.

Voor wie is dit beschikbaar?

ICT-dienstverleners
Spoedzorg
Gehandicaptenzorg
Huisartsenzorg

Op zoek naar technische informatie?

PROVES werkt veel samen met ICT-leveranciers. Wilt u als ICT-leverancier deelnemen aan een PoC of GLG? Of heeft u een goed idee dat u graag zou willen beproeven in de praktijk? Neem dan contact op met PROVES.

Netwerkschakelkast

Ondersteuning

Meer weten over PROVES? Neem contact met ons op.

Reinier van der Hoek

Reinier van der Hoek

Kwartiermaker