Advies & Innovatie

De zorg erkent nut en noodzaak tot verandering en innovatie op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. VZVZ wordt, als kennis- en expertisecentrum op het gebied van interoperabiliteit, steeds vaker om ondersteuning gevraagd bij vraagstukken op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Omdat elke verzoek een goede afweging verdient, heeft VZVZ hier een transparant proces voor ontwikkeld. Dit proces behandelt alle verzoeken op een gestructureerde manier en maakt de samenhang tussen en de volgorde van nieuwe initiatieven duidelijk. Hierdoor wordt het makkelijker keuzes te maken, kunnen we verzoeken goed analyseren en, indien die door de VZVZ worden opgepakt, ontwikkelen, beproeven en voorbereiden op landelijk uitrol.

Proces van initiatief naar beheer

De afdeling Advies en Innovatie coördineert namens VZVZ dit proces met alle intern en extern betrokkenen. Deze afdeling analyseert de verzoeken en brengt hierover advies uit. Bij positieve besluitvorming ondersteunt zij bij realisatie, voorbereiding van implementatie en het naar beheer brengen van de nieuwe diensten en producten. Daarnaast geeft deze afdeling advies op het gebied van interoperabiliteit (het eenduidig vastleggen en delen van informatie zodat systemen en organisaties zonder beperkingen kunnen samenwerken).

Het proces dat we hiervoor gebruiken, wordt onderstaand toegelicht.

Proces nieuw initiatief
Drie procesfases

Het proces bestaat uit drie fases: innovatie, PROVES en project- en programmamanagement.

  1. In de innovatiefase analyseren we nieuwe initiatieven en stellen wij vast of, en met welke prioriteit, initiatieven door VZVZ kunnen worden opgepakt (selecteren).
  2. In de tweede (optionele) fase doen we een of meerdere beproevingen met onze dienst PROVES, waarbij we in beperkte setting de vraag testen en aanbevelingen doen. Deze dienst kan ook ingezet worden voor programma’s en diensten die niet onder VZVZ vallen.
  3. In de derde fase zorgen we ervoor dat middels projecten en programma's het initiatief daadwerkelijk wordt gerealiseerd en spelen wij een rol bij het in beheer brengen van het initiatief binnen VZVZ wanneer dat van toepassing is (kwartiermaken).

     

Actuele initiatieven

We hebben in bijna alle zorgsectoren een actieve rol in het (door)ontwikkelen van initiatieven op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. In samenwerking met verschillende partijen werken we aan verbetervoorstellen, nieuwe toepassingen en functionaliteiten.

Bekijk ons overzicht van alle actuele initiatieven