Diagnostische centra

Diagnostische centra

Diagnostische centra leveren laboratoriumdiagnostiek, beeldvormende diagnostiek en/of functiediagnostiek en werken ten dienste van veel andere sectoren. De kwaliteit van de diagnostiek is zeer bepalend voor het gehele zorgproces in de keten. Tegenwoordig wordt de diagnostiek steeds vaker uitbesteed aan de gespecialiseerde centra. Diagnostische centra werken intensief samen met de andere sectoren en zijn een belangrijk onderdeel van de netwerkzorg. Het wordt voor deze zorgaanbieders steeds belangrijker om digitaal de gegevens van de patiënt uit te kunnen wisselen.
Buisjes afgenomen bloed in laboratorium

Wat wij doen

VZVZ faciliteert gegevensuitwisseling in de zorg en adviseert hierover. Het gaat hierbij om in samenwerking te zoeken naar geschikte oplossingen, infrastructuren, afsprakenstelsels en gemeenschappelijke voorzieningen. VZVZ vertaalt deze dienstverlening naar specifieke toepassingen binnen de diagnostiek. 

Vraagstukken worden opgepakt in samenwerking met koepel SAN, maar ook met leveranciers en diagnostische centra. Samen zoeken we naar duurzame oplossingen die breed gedragen, uitbreidbaar en opschaalbaar zijn. Programma’s en dienstverlening sluiten aan op vraag uit de zorg en stellen de patiënt centraal. Daarmee dragen we bij aan het realiseren van de doelen van de sector. 

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor u kan betekenen? Neem dan contact op!

Rolf Ehrencron

Rolf Ehrencron

Sectorlead medisch-specialistische zorg