Het Nationaal Test- en Validatiecentrum

Met de opzet van het Nationaal Test- en Validatiecentrum (het NTV) willen Nictiz en VZVZ leveranciers en zorgaanbieders in het gezondheidsdomein ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van gegevensuitwisselingen.

Over het Nationaal Test- en Validatiecentrum

Het NTV is een gemeenschappelijke nationale voorziening die bestaat uit test- en validatievoorzieningen. In de validatievoorziening wordt ‘Kwalificatie’ van Nictiz en ‘Acceptatie en Ketentesten’ van VZVZ geïntegreerd tot een uniforme en schaalbare Validatieaanpak. Deze aanpak is generiek, voor alle standaarden en voor alle leveranciers. De testfaciliteit bestaat uit diverse tools ten behoeve van testen en valideren. Nictiz en VZVZ zetten het NTV zodanig op dat het als onafhankelijke test- en validatieorganisatie kan fungeren, wat een vereiste is in het kader van certificering.  

Begin 2023 zijn Nictiz en VZVZ gestart met de voorbereidingen voor de opzet van het NTV. Eind 2023 start de realisatie van de eerste versie, in eerste instantie voor test- en validatie op de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Vanaf medio 2024 zal de voorziening stapsgewijs worden uitgebouwd met meer onderdelen.

Wat is het doel van het NTV?

Wat is het doel van het NTV?

Het primaire doel is dat de kwaliteit van gegevensuitwisseling in de praktijk verbetert.

Om dat voor elkaar te krijgen, biedt het NTV test- en validatiediensten die je kunt inzetten tijdens het ontwikkelen van standaarden en bij het testen en valideren van je software.

Wat is het voordeel van het NTV?

Wat is het voordeel van het NTV?

Het generieke en uniforme karakter maakt het NTV geschikt voor alle gegevensuitwisselingen. De test- en validatiefaciliteiten helpen leveranciers hun informatiesystemen snel, efficiënt, transparant, voorspelbaar en betrouwbaar door het test- en validatietraject. Daarmee is een systeem dat gegevens uitwisselt bewezen betrouwbaar genoeg om ‘in productie’ te gaan. De geïntegreerde dienstverlening maakt het testen en valideren van oplossingen effectiever en efficiënter.  

Bovendien kan het NTV een centrale rol spelen in de formele certificering van software, bijvoorbeeld in het kader van de Wegiz. Daartoe wordt het NTV zo opgezet dat het als onafhankelijke test- en validatieorganisatie kan functioneren.

Wat is de rol van VZVZ en Nictiz in het NTV?

Wat is de rol van VZVZ en Nictiz in het NTV?

Begin 2023 zijn VZVZ en Nictiz gestart met de opzet van het gezamenlijke Nationaal Test- en Validatiecentrum. Zij werken daarbij nauw samen met leveranciers, zorgpartijen, landelijke programma’s en andere instanties om tot een volwaardig Nationaal Test- en Validatiecentrum te komen.

Input voor de NTV

Input voor de NTV

Bent u bijvoorbeeld softwareleverancier, zorgaanbieder of certificerende instantie? Dan willen we graag met u in gesprek. Neem contact op met Wouter Adriaanse, Teamleider Testteam VZVZ Validatiecentrum, via wouter.adriaanse@vzvz.nl.

Wat is het doel van het NTV?

Het primaire doel is dat de kwaliteit van gegevensuitwisseling in de praktijk verbetert.

Om dat voor elkaar te krijgen, biedt het NTV test- en validatiediensten die je kunt inzetten tijdens het ontwikkelen van standaarden en bij het testen en valideren van je software.

Wat is het voordeel van het NTV?

Het generieke en uniforme karakter maakt het NTV geschikt voor alle gegevensuitwisselingen. De test- en validatiefaciliteiten helpen leveranciers hun informatiesystemen snel, efficiënt, transparant, voorspelbaar en betrouwbaar door het test- en validatietraject. Daarmee is een systeem dat gegevens uitwisselt bewezen betrouwbaar genoeg om ‘in productie’ te gaan. De geïntegreerde dienstverlening maakt het testen en valideren van oplossingen effectiever en efficiënter.  

Bovendien kan het NTV een centrale rol spelen in de formele certificering van software, bijvoorbeeld in het kader van de Wegiz. Daartoe wordt het NTV zo opgezet dat het als onafhankelijke test- en validatieorganisatie kan functioneren.

Wat is de rol van VZVZ en Nictiz in het NTV?

Begin 2023 zijn VZVZ en Nictiz gestart met de opzet van het gezamenlijke Nationaal Test- en Validatiecentrum. Zij werken daarbij nauw samen met leveranciers, zorgpartijen, landelijke programma’s en andere instanties om tot een volwaardig Nationaal Test- en Validatiecentrum te komen.

Input voor de NTV

Bent u bijvoorbeeld softwareleverancier, zorgaanbieder of certificerende instantie? Dan willen we graag met u in gesprek. Neem contact op met Wouter Adriaanse, Teamleider Testteam VZVZ Validatiecentrum, via wouter.adriaanse@vzvz.nl.