Afbeelding
Illustratie van lamp en kennispictogrammen

Kennis, opinie & onderzoek

VZVZ zet zich in voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen. Dat doen wij onder meer door onze kennis te delen.
VZVZ heeft een unieke rol in het speelveld van gegevensuitwisseling. De expertise die daarmee samen gaat, delen wij graag om partijen in de gezondheidszorg verder met elkaar te verbinden en de uitwisseling van medische gegevens te bevorderen.
We vinden het belangrijk dat onze kennis voor iedereen beschikbaar is, omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze kennis bijdraagt aan het verhogen van de zorgkwaliteit.

Op deze pagina hebben we onze kennis gebundeld in relevante artikelen, opinies en onderzoeksinformatie, zodat deze gemakkelijk te raadplegen is.

De Nederlandse gezondheidszorg is continu in beweging. 

Onder invloed van veranderende wetgeving, technologische ontwikkelingen, vergrijzing en veranderende behoeftes bij zorgaanbieders en zorggebruikers, werkt VZVZ aan het verbeteren van de (digitale) gezondheidszorg.

We onderzoeken (on)mogelijkheden en ontwikkelen en beheren digitale oplossingen. En dat doen we niet alleen, maar altijd samen. Zo werken we samen met koepels, zorgaanbieders, ICT-dienstverleners, zorggebruikers en patiënten.

In onze kennisbank publiceren we o.a. over ons uitwisselingskompas voor gegevensuitwisseling en leest u alles over de ontwikkelingen van het Nationaal Test & Validatiecentrum waarin wij samenwerken met Nictiz.

Wat vindt u in deze kennisbank?

Naast een aantal vaste onderdelen, wordt deze kennisbank aangevuld met onderzoeken, opiniestukken en handreikingen waarmee wij werken aan betere digitale zorg en databeschikbaarheid.

 

Uitwisselingskompas
Het uitwisselingskompas

 

Het uitwisselingskompas

Het uitwisselingskompas staat aan de basis van wat wij doen. Het model helpt zorgaanbieders en zorgverleners bij het maken en naleven van afspraken over het delen van medische gegevens om zo te zorgen voor het benodigde vertrouwen.

lees verder

 

Nationaal Test & Validatiecentrum

Met de opzet van het Nationaal Test- en Validatiecentrum (het NTV) willen Nictiz en VZVZ leveranciers en zorgaanbieders in het gezondheidsdomein ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van gegevensuitwisselingen.

lees verder

 

Onderzoeken en handreikingen

VZVZ wordt regelmatig door beleidsmakers om advies gevraagd over digitale ontwikkelingen in de zorg. Zowel op het gebied van wetgeving als beleid. 

lees verder

 

Interviews en verhalen uit de praktijk

VZVZ publiceert eigen interviews, verhalen uit de praktijk en opiniestukken om discussies op gang te brengen.

lees verder