Twiin

Twiin

De juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt
Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel om gegevens te delen tussen zorgaanbieders over meerdere infrastructuren heen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.
Röntgen
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ en RSO Nederland zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO Nederland leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma.

Het programma kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. Deze werken samen binnen de Adviesraad Twiin. Zorgaanbieders en leveranciers zijn vanaf een vroeg stadium betrokken in de verschillende werkgroepen en klankbordgroepen. Hun wensen en eisen vormen de basis voor de architectuur.

Samenwerkende partijen

Zorgverzekeraars Nederland

Financier

RSO Nederland

RSO Nederland voert samen met VZVZ het programmamanagement uit.

Programmamanagement

Nictiz

Adviesraad

Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

Adviesraad

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Adviesraad

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Adviesraad

Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Adviesraad

Patiëntenfederatie Nederland

Adviesraad

Citrienfonds

Adviesraad

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners
VVT-instellingen

Op zoek naar ICT-informatie?

Twiin ontwikkelt een afsprakenstelsel om vanuit de eigen werkomgeving gegevens uit te wisselen over meerdere infrastructuren. Het Twiin Afsprakenstelsel volgt een groeimodel. Dit betekent dat we leren van ervaringen tijdens beproevingen. Deze ervaringen gebruiken we om een volgende release aan te scherpen. Leveranciers worden uitgenodigd om mee te denken en werken.

Naar het afsprakenstelsel
Netwerkschakelkast

Zorgtoepassingen binnen Twiin

Een zorginstelling kan kiezen om beelden en verslagen handmatig te versturen en ontvangen of dit proces te integreren binnen de eigen werkomgeving om zo het verzenden en ontvangen te automatiseren. Ontvangen beelden en verslagen kunnen gekoppeld worden aan de patiënt zodra deze aangemaakt is in het EPD. Beelden en verslagen kunnen ook door het ziekenhuis aan patiënten verstuurd gaan worden.
Doelgroep(en)
Het Twiin project Basisgegevensset Zorg (BgZ) ontwerpt de BgZ-implementatiehandleiding, om uitwisseling tussen zorgaanbieders te ondersteunen.
Doelgroep(en)
Ontwerpen en beproeven van de infrastructuur voor de verpleegkundige overdracht, door een structurele samenwerking tussen programma eOverdracht, programma Inzicht en Twiin.
Doelgroep(en)
Het Twiin project Beeldbeschikbaarheid werkt aan een tijdlijnfunctionaliteit, waarbij Twiin ziekenhuizen ondersteunt met de implementatie en gecontroleerde livegang van de eerder beproefde leveranciers.
Doelgroep(en)

Ondersteuning

Programmateam Twiin