GGZ-instellingen

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ-instellingen en vrijgevestigden in de GGZ
VZVZ is het expertisecentrum voor digitale uitwisseling. VZVZ ondersteunt GGZ-instellingen, -praktijken en -vrijgevestigden in de stappen om te komen tot digitale gegevensuitwisseling. Daarbij heeft VZVZ zowel de uitwisseling tussen zorgverleners onderling als tussen behandelaar en patiënt op het oog. De regelingen VIPP GGZ en VG VIPP zijn een prima aanleiding om de eerste stappen te zetten. VZVZ doet dat door advisering aan tafel en/of op afstand.
Moeder met kinderen

Wat wij doen

VZVZ ondersteunt in de realisatie van de doelstellingen in het kader van VIPP GGZ en VG VIPP. Wij leggen de contacten met de deelnemers aan de regelingen. VZVZ helpt met aansluiten en het gebruik van het LSP, Koppeltaal en MedMij.

Daarnaast onderhoudt VZVZ contacten met GGZ-instellingen, -koepels en -leveranciers om de zorg- en ICT-strategie voor de komende jaren te bespreken en van oplossingen te voorzien. Dat gebeurt soms individueel, maar ook door deelname aan evenementen, kick-offs en andere bijeenkomsten in de GGZ. Ook organiseert VZVZ periodiek eigen bijeenkomsten met belanghebbenden.

In uitvoering
Project

Vereenvoudigd gebruik UZI-pas

Zorgverleners die met het Landelijk Schakelpunt (LSP) werken, moeten eerst inloggen met een UZI-pas voor de identificatie en authenticatie van zichzelf en hun systeem (XIS). Alleen dan kunnen zij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Maar binnen sommige zorgprocessen is gebleken dat het opvragen van medische gegevens met behulp van de UZI-pas belemmerend werkt: het kost extra tijd en het is kostbaar, omdat elke zorgverlener die patiëntgegevens wil raadplegen via het LSP, een UZI-pas moet aanschaffen. Daarnaast worden in de zorg steeds vaker mobiele apparaten ('handhelds') ingezet, die niet kunnen werken met een UZI-pas. Om de werkprocessen beter te ondersteunen en om potentiële beveiligingsrisico's te voorkomen, heeft VZVZ het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas geïntroduceerd. Deze oplossing maakt het gebruik van de UZI-pas bij het werken met het LSP, een stuk eenvoudiger.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Na het succesvol terugdringen van de DVD in de zorg dankzij het Twiin Portaal, is het de beurt aan de fax.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.
Afgerond
Project

ggz-appwijzer

Stichting MIND en zorgkoepel de Nederlandse ggz hebben in gezamenlijkheid een tool ontwikkeld om behandelaren en patiënten wegwijs te maken in het woud van digitale apps: de ggz-appwijzer. De ggz-appwijzer helpt zowel behandelaar als patiënt om uitgaand van de hulpvraag of aandoening de meest geschikte digitale interventie te vinden. In de ggz-appwijzer staan gereviewde apps op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Met deze reviews van zowel behandelaren als patiënten wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt in welke situaties, welke app, het best toepasbaar is of het meeste rendement oplevert.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat wij voor u als GGZ-instelling of vrijgevestigde kunnen betekenen? Neem dan contact op!

Zweder Bergman

Zweder Bergman

Productmanager GGZ