In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan een actueel en compleet medicatie-overzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. In de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is een basisset medicatiegegevens afgesproken. Deze basisgegevens moeten beschikbaar zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. Drie informatiestandaarden maken de registratie en uitwisseling van deze basisset mogelijk. Dat zijn de informatiestandaarden Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden. Het zorgbreed implementeren van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden gebeurt binnen het programma Medicatieoverdracht. Deze implementatie is complex en omvangrijk. Er zijn 10 sectoren betrokken, circa 16.000 zorgorganisaties en circa 75 ICT-leveranciers.

 

Binnen VZVZ is een eigen programma opgezet om de werkzaamheden te coördineren die ten behoeve van het programma Medicatieoverdracht binnen VZVZ moeten worden uitgevoerd. Er is een nauwe samenwerking met het programmateam Medicatieoverdracht.

In 2023 is de Kickstart van Medicatieoverdracht gestart, waarbij in 2 regio’s met een beperkt aantal zorgaanbieders en leveranciers de implementatie en werking van de richtlijn en de standaard Medicatieproces 9 in de praktijk wordt beproefd. De Kickstart loopt tot 1 oktober 2025.

Een van de onderwerpen die onder de (toekomstige) wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat vallen is het digitaal voorschrijven en ter hand stellen. VZVZ is vanuit het programma hierbij betrokken; onder meer door deelname in de NEN7503 normcommissie voor dit onderwerp.

Voor wie is dit beschikbaar?

Spoedzorg
Huisartsenzorg
Farmacie
Ketenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Jeugdgezondheidszorg
Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners

Samenwerkende partijen

Nictiz

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.
Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden die digitale informatie-uitwisseling mogelijk maken. Zij zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. En ze verzamelen en delen kennis over digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Programmamanagement

Meer informatie

Heeft u vragen over de rol van VZVZ binnen het programma Medicatieoverdracht? Neem dan contact op met onze productmanager Medicatie.

Bart Molenaar

Bart Molenaar

Productmanager Medicatie