Actueel

13 februari 2024

Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart

Elke seconde telt in de ambulance
“Het is belangrijk dat een ambulanceverpleegkundige inzicht heeft in de medicatiegegevens van de patiënt. Dit versnelt het zorgproces en voorkomt fouten,” aldus Martine Francken van ICT-leverancier Topicus. Zij hebben daarom in hun app Ambuforms, onderdeel van het VIPLive platform, het opvragen van medicatieverstrekkingen en CiO (contra-indicaties en overgevoeligheden - red.) gebouwd. Met de ambulance GGD Brabant-Zuidoost gaan ze dit nu in de praktijk testen. Ook de nieuwe mobiele functionaliteit van ZORG-ID wordt hierin meegenomen. Martine Francken vertelt hier meer over in gesprek met Jobbe van Nuenen van VZVZ.
Drie mensen poseren voor een ambulance

Meerwaarde in zorgproces

Ambulance GGD Brabant-Zuidoost gaat eerst het verstrekken van medicatieverstrekkingen en CiO met één ambulancehulpverlener in de praktijk testen. “Op verzoek van onze klanten in de ambulancezorg hebben we deze nieuwe functionaliteit in Ambuforms ontwikkeld. En we gaan dit nu bij Ambulance GGD Brabant-Zuidoost toetsen. Het moet natuurlijk voldoende meerwaarde in de praktijk opleveren. Om de kinderziektes er goed uit te halen doen we de pilot eerst met één ambulancehulpverlener. Vervolgens gaan we dit uitbreiden naar tien collega’s van de ambulancedienst en daarna gaan alle collega’s het gebruiken. Zo doen we de pilot heel gecontroleerd,” vertelt Martine Francken, product owner bij Topicus.

ZORG-ID Smart beproefd

Bij de implementatie van het opvragen van medicatieverstrekking wordt voor de authenticatie gebruik gemaakt van de nieuwe functionaliteit van ZORG-ID, genaamd ZORG-ID Smart. “Deze functionaliteit is eigenlijk een vervanging van de medewerkers UZI-pas,” vertelt Jobbe van Nuenen. “In spoedsituaties als bij de ambulancezorg telt elke seconde. Het gebruik van ZORG-ID Smart is praktischer en efficiënter dan de inzet van een UZI-medewerkerspas. Een bijkomstigheid is ook dat de identiteitsgegevens van de patiënt door middel van het scannen van het ID via de ZORG-ID Smart WID-scan makkelijk overgenomen kunnen worden. Dat is echt een kwaliteitsverbetering want het voorkomt typefouten en het versnelt ook het zorgproces.”

Uitbreiding pilot

Als de pilot succesvol verloopt wil Topicus het opvragen van medicatieverstrekkingen met de functionaliteit ZORG-ID Smart ook implementeren bij andere gebruikers. “We hebben al van meerdere ambulancediensten deze vraag gekregen,” gaat Martine Francken verder. “En op den duur willen we ook dat de spoedsamenvatting getoond wordt. Dat geeft nog een completer beeld van de medische gegevens van de patiënt.“

Toegevoegde waarde voor patiënt

De bedoeling van deze pilot is dus dat de ambulanceverpleegkundige een beter beeld krijgt van de medicatiegegevens van de patiënt en dat de kwaliteit van het zorgproces verbetert. “Uiteindelijk wordt de patiënt er beter door geholpen,“ geeft Martine Francken aan. “En daar doen we het allemaal in de zorg voor.”

Meer weten over ZORG-ID Smart en/of het opvragen van medicatiegegevens en CiO?

Neem dan contact op met een van onze implementatieadviseurs via zorg-id@vzvz.nl of schrijf u in voor een van onze nieuwsbrieven via dit formulier.

Gerelateerde artikelen

ZORG-ID

Werkt u met een UZI-pas? Dan is ZORG-ID ook voor u hét authenticatieplatform in de zorg! ZORG-ID stelt softwareleveranciers in staat om hun klanten - zorgaanbieders die gebruikmaken van UZI-passen - zich snel en veilig te identificeren en authenticeren. Naast de functionaliteit van ZORG-ID met de UZI-pas en paslezer, is er nu ook de mogelijkheid van het gebruik van ZORG-ID op de smartphone (ZORG-ID Smart). Dit werkt veilig, snel en met minder UZI-passen tijdens het zorgproces.

Ontdek meer

AORTA-LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.

Ontdek meer

Gerelateerde initiatieven

In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.