Apotheken

Farmacie

VZVZ biedt de apotheek een zo volledig mogelijk beeld van de medicatie van de patiënt: de medicatieafspraak, welk medicijn is verstrekt, eventueel wat is toegediend en het gebruik door de patiënt. Dit doen we door de uitwisseling te ondersteunen van medicatiegerelateerde gegevens tussen zorgaanbieders onderling, en tussen zorgverlener en patiënt. Hiermee faciliteren we de apotheker met de verantwoordelijkheid om het juiste geneesmiddel bij de juiste patiënt terecht te laten komen.
Apotheker

Wat wij doen

  1. Inzetten op kwaliteit bij gegevensuitwisseling ter verbetering van de medicatieveiligheid in de keten. 
  2. Apotheken en regio’s voorbereiden op de uitrol van VIPP Farmacie als onderdeel van het landelijke programma Medicatieoverdracht.
  3. Hulp bieden bij regionale of individuele initiatieven bij het verhogen van toestemmingen.
  4. Innovaties verkennen, regio's enthousiasmeren voor Mitz voor het vastleggen van patiënttoestemming.
  5. Stimuleren van de communicatie tussen zorgaanbieder (apotheek) en patiënt door middel van PGO-gebruik (MedMij).
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Project

Faexit

Na het succesvol terugdringen van de DVD in de zorg dankzij het Twiin Portaal, is het de beurt aan de fax.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.
In uitvoering
Project

Medicatieverstrekkingen in de mondzorg

De KNMT, KNMP en VZVZ bereiden drie pilots voor om te onderzoeken wat er nodig is om het mogelijk te maken dat tandartsen actuele medicatieverstrekking van patiënten op kunnen vragen bij apotheken. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP. Drie tandartspraktijken hebben zich gemeld om mee te doen. Zij zijn ook benieuwd naar de meerwaarde van medicatiegegevens in de tandartspraktijk. Op die vraag probeert het project antwoord te vinden.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor u als apotheker kan betekenen? Neem dan contact op!

Monique Bomers

Monique Bomers

Sector Lead Farmacie en Adviseur