Afgerond
Project

Medicatieverstrekkingen in de mondzorg

De KNMT, KNMP en VZVZ bereiden drie pilots voor om te onderzoeken wat er nodig is om het mogelijk te maken dat tandartsen actuele medicatieverstrekking van patiënten op kunnen vragen bij apotheken. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP. Drie tandartspraktijken hebben zich gemeld om mee te doen. Zij zijn ook benieuwd naar de meerwaarde van medicatiegegevens in de tandartspraktijk. Op die vraag probeert het project antwoord te vinden.

In het project worden de voorbereidingen voor aansluiten op het LSP in kaart gebracht, het gehele aansluitproces gemonitord en een evaluatie uitgevoerd over het gebruik van de medicatiegegevens in de praktijk. De tandartsen gebruiken een tandartsinformatiesysteem dat voldoet aan de GBZ-eisen en zij maken gebruik van een netwerkleverancier die een beveiligde verbinding met het LSP legt.

Voorafgaand aan de start van het project zijn voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd, zodat patiënten van tevoren op de hoogte zouden kunnen zijn van het feit dat de tandarts medicatiegegevens kan opvragen. Hiervoor is een speciale folder over het geven van toestemming voor patiënten ontwikkeld. De apothekers in de regio zijn geïnformeerd over deze pilots, immers zij zijn houder van medicatiegegevens van de patiënten met bijbehorend beroepsgeheim.

Het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg is een noodzakelijke voorbereiding voor het aansluiten van tandartspraktijken voor het programma Medicatieoverdracht. Tussentijdse inzichten worden met projectleiders van het programma gedeeld.

Deelnemende praktijken

Voor wie is dit beschikbaar?

Farmacie

Samenwerkende partijen

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. De informatie van de Patiëntenfederatie Nederland helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Stuurgroep

KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP (1842) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Stuurgroep

KNMT

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.

Stuurgroep

Vertimart

Vertimart wil iedereen in de tandheelkundige branche zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Producten als Exquise en Qbridge ondersteunen de mondzorgverleners en tandtechnici in hun administratieve processen. Zo houdt iedereen de handen vrij voor optimale zorg, met als resultaat een stralende lach op het gezicht van de patiënt. Vanuit hun rol als leverancier van tandartsinformatiesystemen speelt Vertimart een rol binnen deze pilot.

Stuurgroep

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via projectbureau@vzvz.nl.