Actueel

30 november 2021

Samen met patiënten werken aan betere zorg voor de mond

Pilot ‘opvragen medicatieverstrekkingen’ breidt uit met twee tandartspraktijken

Voor het opvragen van medische gegevens van patiënten via een uitwisselingssysteem zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP), is uitdrukkelijke toestemming nodig van patiënten. Dit is wettelijk vastgelegd. Tandartsen willen gaan voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten*. Daarvoor moeten maatregelen worden genomen. Sinds half november zijn, naast tandartspraktijk De Oversteek, twee extra tandartsenpraktijken aangesloten op het LSP voor deelname aan de pilot. Opvragen van medicatieverstrekkingen geeft soms nieuwe inzichten en biedt de tandarts de mogelijkheid op grond daarvan het behandelplan aan te passen. Dit is niet mogelijk zonder een actieve bijdrage van hun patiënten. De patiënten moeten wel toestemming hebben gegeven om medicatieverstrekkingen opvraagbaar te maken. Patiënten en tandartsen werken zo samen aan betere zorg voor de mond.

Drie tandartspraktijken

Tandartspraktijk Staas & Bergmans (Den Bosch-Rosmalen) en Tandartspraktijk Reijnen (Tilburg) sluiten ook aan bij de pilot. Zij zijn benieuwd naar wat er nodig is om in een tandartspraktijk medicatieverstrekkingen op te kunnen vragen. Met dit drietal praktijken is de pilotgroep voorlopig compleet. Het project ‘medicatieverstrekkingen in de mondzorg’ draait om het onderzoek naar de acties die nodig zijn om aan te kunnen sluiten en naar de meerwaarde van het opvragen van medicatieverstrekkingen in de dagelijkse praktijk.

Eerste patiënten reageren positief

Wat is  de noodzaak van het opvragen van medicatieverstrekkingen in de tandartspraktijk? Voor de patiënt is die noodzaak niet altijd duidelijk. Want welke medische gegevens zijn nu noodzakelijk voor een behandeling bij de tandarts? Hoe komt een tandarts erachter welke medicatie op dat moment wordt gebruikt als de patiënt dit zelf eigenlijk niet goed weet of kan aangeven? Met als gevolg dat de tandarts contact op moet nemen met de apotheker die vervolgens de eventuele medicatieverstrekkingen moet faxen. De tandartsen gaan nu in de praktijk ervaring opdoen. Bij tandartspraktijk De Oversteek in Nijmegen reageren patiënten positief op de proef. Niet alleen de patiënt maar ook de tandarts zelf was twee keer positief verrast dat na opvraging van de medicatieverstrekkingen, er voor de behandeling relevante medicatiegegevens op het scherm werden getoond. Dit leidde tot aanpassing van zijn behandelplan. De evaluatie zal uitwijzen of de proef voldoende oplevert voor de tandartsen en hun patiënten en welke investeringen dan nodig zijn om dit in de dagelijkse praktijk te kunnen gebruiken.

Samenwerking

VZVZ voert de pilots in nauwe samenwerking met de KNMT, KNMP en Patiëntenfederatie Nederland uit. Bij deze pilots is de leverancier van het tandartsinformatiesysteem eveneens intensief betrokken. De pilots zijn een voorbereiding op het programma Samen voor medicatieoverdracht.

Voor vragen of meer informatie over het project ‘medicatieverstrekkingen in de mondzorg’: Jacqueline Neijenhuis, jacqueline.neijenhuis@vzvz.nl of Kirsten de Wilde, kirsten.de.wilde@vzvz.nl.

*Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Gerelateerde initiatieven

In uitvoering
Project

Medicatieverstrekkingen in de mondzorg

De KNMT, KNMP en VZVZ bereiden drie pilots voor om te onderzoeken wat er nodig is om het mogelijk te maken dat tandartsen actuele medicatieverstrekking van patiënten op kunnen vragen bij apotheken. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP. Drie tandartspraktijken hebben zich gemeld om mee te doen. Zij zijn ook benieuwd naar de meerwaarde van medicatiegegevens in de tandartspraktijk. Op die vraag probeert het project antwoord te vinden.