Disclaimer

VZVZ spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.

VZVZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt VZVZ geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan VZVZ geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

VZVZ garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

VZVZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor een correcte werking van de website kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of u de nieuwste versie van uw browser hebt, kunt u terecht op de website van uw internetprovider. Daar vindt u zo nodig gratis updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.