Volg je zorg

Volgjezorg

Grip op je medische gegevens
Op Volgjezorg kunnen patiënten toestemming regelen en volgen wat er met hun medische gegevens gebeurt. Volgjezorg maakt voor een patiënt zichtbaar welke gegevens er met toestemming van de patiënt via het Landelijk Schakelpunt zijn gedeeld.
Vrouw met tablet
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ onderhoudt en ontwikkelt volgjezorg.nl. Volgjezorg ondersteunt het geven van toestemming voor het delen van gegevens van huisartsenpraktijken en apotheken die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Volgjezorg ondersteunt dit digitaal voor de zorgaanbieders die deze (VECOZO-)dienst hebben. Tevens kan de patiënt in Volgjezorg zien welke zorgaanbieders wanneer welke medische gegevens over hem hebben uitgewisseld.

Samenwerkende partijen

VECOZO

Met de dienst Opt-in van VECOZO kunnen huisartsenpraktijken, apotheken en gezondheidscentra aangeven of zij hun praktijk of organisatie willen aanmelden voor de website volgjezorg.nl.

Voor wie is dit beschikbaar?

Huisartsenzorg
Farmacie
Jeugdgezondheidszorg
Ketenzorg
Spoedzorg
Medisch-specialistische zorg
Geestelijke gezondheidszorg
ICT-dienstverleners
Gehandicaptenzorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Meer informatie over Volgjezorg

Zorgaanbieders die Volgjezorg willen gebruiken om hun patiënten elektronisch toestemming te laten regelen vinden meer informatie op de website AORTA-LSP. Hier staat informatie over het regelen van toestemming in het algemeen. En in de webshop kunnen zorgaanbieders gratis voorlichtingsmaterialen bestellen.

Naar website AORTA-LSP
Uitsnede kaft Volgjezorgfolder.jpg

Functionaliteiten op Volgjezorg

Regelen van toestemming
Via Volgjezorg kunnen patiënten online toestemming regelen voor de uitwisseling van hun medische gegevens bij hun huisarts en apotheken.
Doelgroep(en)
Overzicht uitwisselingen
Het uitwisselingenoverzicht in Volgjezorg toont alle uitwisselingen die via het LSP plaatsvinden. De burger kan hier zien tussen welke zorgaanbieders welke soort gegevens het afgelopen jaar zijn uitgewisseld.
Doelgroep(en)
Downloaden eigen medische gegevens (in ontwikkeling)
Momenteel is nieuwe functionaliteit op Volgjezorg in ontwikkeling. De patiënt kan de gegevens die worden uitgewisseld zelf downloaden. Voor medicatieverstrekkingen van apotheken is de pilot afgerond en klaar om uitgerold te worden.
Doelgroep(en)
In uitvoering
Project

Project Route 66A: Delen labwaarden met apotheken

n.t.b.
VZVZ is op verzoek van de bij VZVZ aangesloten leden en Zorgverzekeraars Nederland gestart met project Route 66a. Route 66a dankt zijn naam aan artikel 66a uit de Geneesmiddelenwet. Dit artikel is de grondslag voor het beschikbaar krijgen van labwaarden voor apothekers.

Onder het delen van labwaarden verstaan we het beschikbaar stellen van labwaarden, zodat deze met toestemming van de patiënt, kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de apotheker in het medicatieproces. Dit voorkomt onder andere onnodige ziekenhuisopnames.

Dit project richt zich op het – met toestemming van de patiënt - uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers. Labwaarden zijn voor apothekers belangrijk voor een optimale medicatiebewaking. Dat verhoogt de veiligheid voor de patiënt.
Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Meer weten over Volgjezorg? Ga naar de website AORTA-LSP of neem contact met ons op!

Jacobine Wieggers

Jacobine Wieggers

Productmanager Jeugd en Patiënt